Uměleckohistorické muzeum vystavuje ojedinělou sbírku Pietera Bruegela staršího

U příležitosti 450. výročí úmrtí Pietera Bruegela staršího připravilo Uměleckohistorické muzeum Vídeň celosvětově první monografickou výstavu díla tohoto výjimečného umělce.

Pieter Bruegel starší

Kunsthistorisches Museum Wien

2.10.2018 - 13.1.2019

Pieter Bruegel starší byl již za svého života jedním z nejžádanějších umělců, díky čemuž se jeho díla již v jeho době prodávala za neobvykle vysoké částky. U příležitosti 450. výročí jeho úmrtí se Uměleckohistorické muzeum Vídeň rozhodlo věnovat tomuto nejvýznamnějšímu nizozemskému malíři 16. století zvláštní výstavu. Dvanáct deskových obrazů vlastnila Habsburská monarchie už od 16.století, ty nyní patří vídeňskému kunsthistorickému muzeu a jsou tak největší sbírkou Bruegelových obrazů na světě.

Babylonská věž, po r. 1563, Pieter Bruegel starší

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Babylonská věž, po r. 1563 (?)

Dílo Pietera Bruegela staršího, znamenající revoluci v krajinomalbě a žánrové malbě, je do současné doby předmětem různorodých a kontroverzních interpretací. Mezi témata výstavy budou patřit jak začátky Bruegelovy kariéry jako kreslíře a grafika, tak i jeho novátorství v oblasti krajinomalby. Další část výstavy se věnuje náboženským dílům autora, zastoupeným řadou mistrovských děl, jako jsou „Triumf smrti“ a „Bláznivá Markéta“, která byla pro účely této výstavy zvlášť zrestaurována.

Bláznivá Markéta, 1562 (?), Pieter Bruegel

Museum Mayer van den Bergh

Bláznivá Markéta 1562 (?)

Pro zajištění co možná největší dostupnosti této mimořádné výstavy, je pro její návštěvu vyžadována rezervace na pevně dané časové okno, které začíná každých 20 minut. Vstup na výstavu je možný pouze v průběhu rezervovaného časového okna. Doba návštěvy výstavy však omezena není. Po dobu výstavy děl Pietera Bruegela je Uměleckohistorické muzeum Vídeň otevřeno každý den.

Více informací na www.bruegel2018.at.