Karel Hanzl | Současný stav financování škol Komenský

Česká menšina stále bojuje s nedostačujícím financováním škol, zřizovaných a provozovaných Školským spolkem Komenský. Naše redakce se během prvního školního dne potkala i s Karlem Hanzlem, který je již 25 let starostou Školského spolku Komenský a s mnoha dalšími se zasazuje o práva autochtonních menšin v Rakousku.

On demand | Rádio Dráťák | 10.9.2018

Erster Schultag Komenský Karel Hanzl

orf | pavla rašnerová

Karel Hanzl | „Školství, pokud to není úplně elitní, tak na sebe skoro vydělávat nemůže. Ten ekvivalent získání prostředků více méně není a o to je to větší ,div’, že se nám tento růst za 25 roků podařil a že jsme tam, kde jsme.“

Zákon pro soukromé školy autochtonních menšin neexistuje, a to i v případě škol Komenský. Učitelské platy jsou od roku 1981 regulované zákonem církevních škol, které podporovány jsou. Avšak podle slov Hanzla vždy záleží na benevolenci daného ministra, zda v tom pokračovat bude i nadále či nikoliv.

Změny na školách Komenský

Od začátku letošního školního roku byla na obecné škole, která doposud fungovala jako polodenní škola, po několika letech příprav zahájena škola celodenní. Dále i gymnázia se dotkne jedna změna: do listopadu nebo prosince se ze současné vídeňské střední školy a vyššího stupně gymnázia stane reálné gymnázium, „což samozřejmě má pro rodiče tu výhodu, že je to potom stupeň, osm tříd, na které už nemusíme mít žádné zvláštní povolení,“ říká Karel Hanzl, pro kterého je první školní den i po letech slavnostním zážitkem.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Socha J. A. Komenského na obecné škole na Sebastianplatz 3

Boj o zlepšení financování

Školy - mateřská a obecná škola na Sebastianplatz 3 a reálné gymnázium v Schützengasse 31 - již několik desetiletí bojují o zlepšení financování škol ze strany rakouské vlády. Usilovně se snaží o získání ročního příspěvku na žáka a provoz, což je 2500 - 3000 eur dle dané spolkové země Rakouska. V této částce nejsou započítány platy učitelů.

Starosta Školského spolku Komenský Karel Hanzl se v červenci tohoto roku setkal pracovně s novým ministrem školství Heinzem Faßmannem (ÖVP). Předložil mu návrh na nový zákon o soukromých školách autochtonních menšin a „pan ministr Faßmann slíbil, že se bude v každém případe zaobírat soukromými školami v Rakousku a že se bude i tím naším návrhem zaobírat,“ dodává ke schůzi s ministrem školství Karel Hanzl, který do ní vkládá naděje, i když vzpomíná, že ostatní z ministerstva školství se v již v minulosti k danému tématu vyjádřili podobně, ale úspěch se neslavil.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Školy Komenský usilují o zákonné pozadí, což se netýká jen učitelských platů, živé subvence, ale také nároku na platbu za každého žáka. „To je taky ten hlavní důvod, proč musíme vybírat školné, protože tento ekvivalent, který každý rakouský občan, který navštěvuje školu, má, pro naši školu neplatí,“ vysvětluje Hanzl.

Podpora Jihomoravského kraje

Školský spolek Komenský byl podpořen Jihomoravským krajem již potřetí. Přibližně každé dva roky Jihomoravský kraj schválí rozpočet ve výši 40 000 eur na provoz, což jsou zhruba dvě procenta celkového rozpočtu škol Komenský. Hanzl dodává, že na jejich provoz je mimo učitelských platů zapotřebí více než 2 000 000 eur.

Před pěti lety bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek tuto finanční podporu odstartoval a jeho následovník Bohumil Šimek v ní pokračuje. „Máme doopravdy výbornou kooperaci s Jihomoravským krajem a s celou řadou škol na území jižní Moravy. Jsme rádi, že to tak je, ale v principu to zatím naši situaci neřeší, ale je to pomoc, z které máme velikou radost,“ komentuje Hanzl pomoc ze strany České republiky.

Chystané oslavy výročí přípravného spolku

Karel Hanzl také zmínil, že se uvažuje o oslavách výročí založení přípravného spolku, který předcházel samotnému Školskému spolku Komenský. Přípravný spolek vznikl roku 1868, takže by se letos oslavilo 150 let. Na stejné výročí Školského spolku Komenský se bude muset počkat až do roku 2022.

Rádio Dráťák Magazín
10.9.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

A co přeje Karel Hanzl přes naši redakci školám do dalšího školního roku?

„Radostné děti, spokojené rodiče a pokračování touto cestou s tou velkou důvěrou, kterou máme jednou stranou v celé české menšině a druhou stranou ze strany rodičů a aby tahle ta školní instituce Školský spolek Komenský si ten status, který má, i nadále udržel.“

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Vysílání rádia Dráťák s hosty Karlem Hanzlem, Marcelou Ofner, Svatavou Máchovou a žáky 3.a si můžete poslechnout v pondělí, 10. září, v 21:10 hod. na Radiu Burgenland. Připravila Pavla Rašnerová.

Link

Webové stránky Školského spolku Komenský