Školy Školského spolku Komenský | Zahájení nového školního roku

Včera byl slavnostně zahájen nový školní rok i na školách Komenský, které letos čeká hned několik novinek. Redakce rádia Dráťák se vydala na obecnou školu a spolu s třídou 3.a strávila po prázdninách v lavicích první školní minuty.

On demand | Rádio Dráťák | 10.9.2018

Rádio Dráťák Magazín
10.9.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Ještě zbývalo skoro půl hodiny do zahájení školního roku 2018/19 a před českou obecnou školou na Sebastianplatz 3 se již mezitím vytvořily hloučky rodičů s příbuznými a dětmi, kterým opět po dvouměsíční pauze začíná období učení se novým dovednostem.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Obecná škola | Osm tříd se 175 dětmi

Předpokladem k nástupu na školu Komenský je vztah k českému jazyku, což ale není povinností. Každopádně většina dětí na školu Komenský nastupuje již se znalostí jak němčiny, tak i češtiny. Někteří ovládají i slovenštinu a jiné jazyky.

Letos do lavic obecné školy Komenský usedlo celkem 175 dětí. Na škole bychom našli čtyři ročníky po dvou paralelních třídách. První týden se budou žáci ještě aklimatizovat než se s nimi jejich pedagogové vrhnou na novou učební látku. Každopádně první školní den byl oslavou začátku roku, na kterém se slavilo to, že prvňáci o něco dospěli a dostali tak to privilegium - začít chodit do školy a v těch starších ročnících - znovu se vidět se svými spolužáky a učiteli. „Ten první školní den je vždycky velmi důležitá událost vůbec – v životě rodin a hlavně dětí,“ říká Marcela Ofner, která je již čtvrtým rokem ředitelkou obecné školy.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Žákyně a žáci 3.a se svou třídní učitelkou Svatavou Máchovou | obecná škola

Školy Školského spolku Komenský jsou v Rakousku jediné, ve kterých výuka probíhá i v českém a slovenském jazyce. Také na obecné škole probíhá řada projektů, které multilingválnost ve všech ohledech podporují. Jsou to například divadla, muzikály nebo pěvecká soutěž Slavík či různé recitační soutěže. „Multilingvální výuka, vůbec to zaměření je u nás zřetelné dennodenně a právě je znatelné ze spousty projektů, jak ta škola celý ten rok žije a co se tu děje, tak tím bych řekla, že je naše škola výjimečná ve Vídni, anebo v celém Rakousku,“ hodnotí postavení školy Ofner.

S novým školním rokem přichází i několik novinek

S příchozím školním rokem byla na obecné škole zahájena celodenní škola, jejíž realizace se připravovala několik let. Obecná škola fungovala doposud jen jako polodenní škola. Pro děti teď bude nová forma - otevřená škola Komenský fungovat dopoledne klasicky a po obědě na ně čeká čas individuálního učení, procvičování toho, co se ten den naučili nebo budou moci dohnat látku, která jim v době nemoci unikla. Družina zůstává i nadále otevřená do půl šesté, kde si děti mohou hrát nebo se mohou věnovat svým kroužkům.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

„Máme tu výhodu, že třídní učitel i vychovatel budou odpoledne každý den jednu hodinu společně ve třídě a učitel si může tedy tím pádem vzít třeba jenom jednu část žáků a pracovat s nimi. Můžeme si to různě rozdělit,“ vysvětluje princip otevřené školy Svatava Máchová, třídní učitelka 3.a, působící na obecné škole Komenský již šestnáct let. Učí děti právě v tom věku, ve kterém se jejich jazykové schopnosti dostávají na stejnou úroveň, pokud již v prvním ročníku nepřišli se stejně dobrou němčinou jako češtinou.

Erster Schultag Komenský Svatava Máchová

orf | pavla rašnerová

Svatava Máchová | třídní učitelka 3.a obecné školy Komenský

Další novinka se týká gymnázia v Schützengasse. Současná vídeňská střední škola a vyšší stupeň reálného gymnázia se do listopadu až prosince letošního roku stanou celkově reálným gymnáziem, „což samozřejmě má pro rodiče tu výhodu, že je to potom stupeň - osm tříd, na které už nemusíme mít žádné zvláštní povolení,“ říká Karel Hanzl, starosta Školského spolku Komenský, který je na svém postu již úctyhodných pětadvacet let.

Erster Schultag Komenský Marcela Ofner

Schulverein Komenský

Marcela Ofner | ředitelka obecné školy

Marcela Ofner | Přání do nového školního roku

„Šťastný nový školní rok, ať se všem líbí a rádi se učí, ať mají kamarády a hlavně chuť do toho učení a brát to všechno trošku i s humorem, nedělat problémy z věcí, kde nejsou. Ať se každému daří a líbí se mu tady a cítí se tu dobře,“ těmito slovy přeje jen to nejlepší do nového školního roku všem svým žákyním a žákům ředitelka Marcela Ofner, působící na obecné škole dohromady již čtrnáct let. Z toho čtvrtým jako ředitelka, jinak zde dříve učila. S velmi pozitivními pocity vzpomíná na svůj první zdejší rok. Hned se jí zde zalíbilo a jak říká, „škola se pro mě stala opravdu druhým domovem.“ Marcela Ofner zná osobně všechny děti ze své školy. Přátelská atmosféra panuje také mezi nimi. Vycházejí spolu velmi dobře nejen v rámci třídy, ale i napříč ročníky a také obecnou školou a školkou, která sídlí ve stejné budově. V rodinné atmosféře vidí Ofner jen další plus.

Škola pořádá také akce, na které jsou zváni jak rodiče, tak i široká veřejnost. Zanedlouho bude možné přijít na Den otevřených dveří, dále na Vánoční besídku, karneval či pěveckou soutěž Slavík a nově na soutěž Komenský hledá talenty.

Erster Schultag Komenský

orf | pavla rašnerová

Vysílání rádia Dráťák s hosty Karlem Hanzlem, Marcelou Ofner, Svatavou Máchovou a žáky 3.a si můžete poslechnout v pondělí, 10. září, v 21:10 hod. na Radiu Burgenland. Rozhovory vedla Pavla Rašnerová.

Link

Webové stránky Školského spolku Komenský