České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 12. srpna 2018 | 13:05 hod. | ORF2 Wien

Letní vydaní magazínu Vás zavede nazpět v čase do Československa, a sice do roku 1968 a přiblíží osudy obou národnostních menšin. Nebudou chybět ani dětský zpěv a tance folklorního souboru Marjánka. Dále se magazín ponoří do filmů, které zrcadlí životy legendárních osobností.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 12.8.2018

Moderatorinnen Huber & Woodhams

ORF

Moderátorky v paláci Ferstel | Miroslava Huber, Pavlína Woodhams

Potlačení pražského jara | Národnostní skupiny vzpomínají

Roku 1948 byl Ludvík Vaculík, český spisovatel a také spoluzakladatel Charty 77, vyloučen z Komunistické strany Československa a až do sametové revoluce dlouhodobě pronásledován a hanoben.

Petr Havlík

orf | chaloupková

Peter Havlík | Vídeňský institut pro mezinárodní hospodářská srovnávání

České Ozvěny | Slovenské Ozveny
12.8.2018 | 13:05 hod. | ORF2 Wien
Livestream

Už v červnu 1968 Vaculík ve svém manifestu „2000 slov“ výstižně předpověděl hořký osud pražského jara:

„Obrodný proces nepřichází s ničím příliš novým. Přináší myšlenky a náměty, z nichž mnohé jsou starší než omyly našeho socialismu. [...] Nemějme iluzi, že tyto myšlenky vítězí teď silou pravdy. O jejich vítězství rozhodla spíš slabost starého vedení, které se zřejmě napřed muselo unavit dvacetiletým vládnutím, v němž mu nikdo nebránil.“

Helena Basler

orf | pavla rašnerová

Helena Basler | Kulturní klub Čechů a Slováků ve Vídni

O nemalém dopadu „2000 slov“ není pochyb. Pokračování červnového dokumentu „50 let pražského jara“ z naší produkce se tentokrát zaměří na srpnové události přelomového roku 1968 a jeho následky. Pražské jaro sice nemělo dlouhého trvání, avšak vrylo se nesmazatelně i do mnohých osudů z česko-slovenské Vídně.

Marjánka | Lidová kultura na škole Komenský

Divadelní sál školy Komenský se koncem května proměnil na kouzelné místo, plné českých, moravských a slovenských říkadel, písní a především tanců v podání dětí z vídeňského folklorního souboru „Marjánka“. Jejich taneční kroky, zpěv a hlavně radost se ihned po první skladbě přenesla i na publikum.

Marjánka

Bára Vávrová

Vídeňský folklorní soubor „Marjánka“

„Zuhause ist kein Ort“ | Clara Trischler

„Domov není místo“ říká filmová tvůrkyně Clara Trischler. Její prarodiče, Anna a bohužel již zesnulý Anton Hrabovec, spolu neodmyslitelně tvoří historický mezník v dějinách autochtonní slovenské národnostní skupiny v Rakousku. To, že k jejímu uznání - jako národnostní skupiny - na začátku 90. let 20. stol. došlo především také díky manželskému páru Hrabovců, je již mnohým vídeňským Slovákům dlouho známé, ale pro mnohé se odkrývá nové - osud této rodiny, do kterého zasáhl převrat v Československu přesně před 50 lety a je s ní stále propojen. Vnučka Clara Trischler ve svém filmu „Zuhause ist kein Ort“, plném citlivých dojmů, následuje životní cestu, které se vytrvale daří odolávat zpřetrhání a odloučení.

Clara Trischlers Film "Zu Hause ist kein Ort"

ORF | yvonne strujic-erdost

Clara Trischler a Anna Hrabovec

„Dubček | Krátka jar, dlhá zima“

Československý virus neboli pražské jaro - tak jej nazývali Dubčekovi odpůrci - infikoval lid nadějí a důvěřivostí. Teď, 50 let poté a po více než 25 letech po Dubčekově smrti, slovenský režisér Laco Halama převedl diskurs okolo demokratizačního procesu poprvé na plátno. Po dubnové premiéře jeho filmu „Dubček | krátké jaro, dlouhá zima“ na Slovensku mělo možnost poodhalit československou historii také vídeňské publikum.

Alexander Dubcek | Filmpräsentation in Wien

ORF | yvonne strujic

Pavol Dubček, syn Alexandra Dubčeka během promítání ve Vídni

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 12.08.2018