„Z Litoměřic až do Burgtheatru. Kariéra herečky jako z obrázkové knihy“

Prezentace výsledků výzkumného projektu Rakouské akademie věd „Mezi provincií a metropolí“ ve formě výstavy plakátů s originálními ilustracemi českého komiksového autora Nikkarina.

Vernisáž výstavy „Von Leitmeritz bis ins Burgtheater“

Kdy | 9. dubna 2018 v 17:00 hod.
Kde | Aula, Rakouská akademie věd
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Vídeň

V centru zájmu projektu byly autobiografie známých německy mluvících hereček 19. a 20. století, které působily v různých regionech rakousko-uherské monarchie, hlavně v českých zemích.

Kurátorky | Michaela Kuklová, Katharina Wessely

Trvání výstavy | 10. - 20. dubna 2018, pondělí - pátek 9:00 - 18:00

Plakatausstellung Von Leitmeritz bis ins Burgtheater

ÖAW

Linky