Na východní Slovensko za českou národnostní skupinou

Město, které v období humanismu za panování Matyáše Korvína, krále uherského, později i českého a také rakouského vévody, dosáhlo svého rozkvětu a řadilo se tak k největším městům Evropy, vzkvétá i nadále. Roku 2013 se stalo Evropským hlavním městem kultury a nese také titul Město maratónského běhu. To jsou Košice, druhé největší město Slovenska.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 2.4.2018

Košice

orf | pavla rašnerová

Dóm sv. Alžběty a Urbanova věž na Hlavní ulici | Košice

Rádio Dráťák Magazín
2.4.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Na Hlavní ulici v centru města nalezneme velkou koncentraci památek, například největší slovenský chrám Dóm sv. Alžběty, Urbanovu věž, Kapli sv. Michala, zpívající fontánu nebo Státní divadlo. Právě vedle něj se nachází centrum českého života v době, kdy jsou Češi na Slovensku oficiálně uznanou národnostní menšinou. Sídlí zde Český spolek v Košicích, který zahrnuje mnohé rozené Čechoslováky, ale i ty mladší, jejichž srdce patří také oběma státům. V dnešní době se v Košicích ke své české identitě hlásí okolo 5000 Čechů.

Cesky spolek v Kosicich Tschechischer Verein in Košice

orf | pavla rašnerová

Zleva doprava: Dagmar Takácsová, Jiří Zaťovič, Miluše Babjáková, Jiřina Tóthová a Jiří Gregorek

Předsedkyně Českého spolku v Košicích, Dagmar Takácsová, pocházející z Náchoda, se na východ Slovenska dostala v roce 1970. V roce 2013 jí byla udělena Cena Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Dagmar Takácsová při přebírání Ceny Gratias Agit

mzv | robert janás

Dagmar Takácsová přebírá Cenu Gratias agit od Karla Schwarzenberga

Cizinci ve vlastní zemi

Občanské sdružení „Český spolek v Košicích“, největší z českých menšinových organizací na Slovensku, vznikl po rozdělení Československa v roce 1993. Tehdy pro Čechy, žijících na Slovensku, vyvstala řada nových problémů. „V době rozdělení nebyly dobře připravené mezistátní smlouvy, týkající se sociálního pojištění, zdravotního pojištění, trvalého pobytu a podobných věcí, tedy takové ty občanské záležitosti. No a potom také to byl samozřejmě kulturní šok a vůbec občanský šok z toho rozdělení, kdy jsme se vlastně najednou bez svého přičinění ocitli v cizině, v zahraničí a museli jsme se s tím nějak vyrovnat,“ vypráví Dagmar Takácsová o nelehkých začátcích v prvotních letech na Slovensku, které byly impulzem k založení tamních prvních českých krajanských spolků.

Nositeli živé české kultury v Košicích

Český spolek v Košicích funguje jako samostatný právní subjekt od roku 2005. Letos oslavuje hned několik výročí, a to nejen ta historická, ale i svoje vlastní. Samotnému spolku je 25 let a jejich Ženský pěvecký sbor slaví dvacetiny. Také časopis „Stříbrný vítr“ košických Čechů se letos přiblížil kulatinám - 10 let. Svým každoročním festivalem „Dny české kultury“, trvajícím déle jak měsíc, plný koncertů, výstav, literárních čtení a akcí pro děti, neoslovují jenom členy národnostní skupiny, ale i širokou veřejnost.

Na východě Slovenska jsou ve skutečnosti jedinými nositeli živé české kultury právě členové spolku. Generální konsulát a také České centrum byly již před několika lety zrušeny. Českou kulturu jednak v rámci svého festivalu dováží a na druhou stranu ji sami šíří - především koncerty Ženského pěveckého sboru či akcemi Společenského klubu. Podle Takácsové se jim to daří a vidí v tom smysl i na základě přibývající nesrozumitelnosti některých výrazů obou jazyků ze strany mladé generace Čechů a Slováků.

Kronika Českého spolku v Košicích

orf | pavla rašnerová

Kronika Českého spolku v Košicích | Práce kronikáře Jiřího Gregorka

Společné aktivity českých Košičanů

Dalším hostem dnešního rádia Dráťák je Miluše Babjáková, aktivní členka spolku již od rozdělení republik, která působí i v jeho výboru. Rodačka z Prahy se do Košic dostala v roce 1959. Provdala se tenkrát za rodilého Košičana, maďarského Košičana: „Vždycky se mi to hodně líbilo, hlavně v Košicích. Právě tím, že je tu hodně národností, tak z toho není člověk smutný a necítí se tu až tak jako cizinec.“

Miluše Babjáková

Jiří Gregorek | Český spolek v Košicích

Miluše Babjáková vede Společenský klub, zaměřený na českou kulturu a historii, existující již od založení občanského sdružení Český spolek v Košicích. Potkávají se každý čtvrtek a podnikají také výlety do okolí. České Košičance se v každodenních situacích jen potvrzuje, že její život je ovlivněn oběma kulturami a jazyky: „Přijedu do Prahy, tak si hned myslí, že či nejsem ze Slovenska a v Košicích hned samozřejmě poznají, že jsem Češka.“

Cesky spolek v Kosicich Tschechischer Verein in Košices stribrny vitr

orf | pavla rašnerová

Časopis Českého spolku v Košicích „Stříbrný vítr“

V Košicích si čeští krajané mohou zalistovat v dvouměsíčníku „Stříbrný vítr“, který se objevil po zaniklé „České besedě“. S nápadem na nový spolkový časopis přišel Jiří Zaťovič, který je až do teď jeho šéfredaktorem. Narodil se v severomoravském Šumperku, ale jeho rodinné kořeny sahají až do Chorvatska. Podle Zaťoviče je pro kulturu důležitější její umělecká hodnota více než její původ: „Já si myslím, že kultura by se neměla dělit podle národností, ale podle toho jestli je dobrá anebo špatná. A když je dobrá, jestli s sebou nese nějakou myšlenku, která osloví lidi, a pak je úplně jedno, v jakém jazyce to je.“

Atraktivní multikulturní město

Na území Slovenska bychom dnes našli 13 národnostních menšin. Košice byly v minulosti vždy známé jako multikulturní město a není tomu jinak ani dnes. Spolek organizuje ročně 120 až 150 akcí a obyvatelé Košic si moc váží každé návštěvy umělců ze zahraničí.

Pokud budete mít letos cestu na východ Slovenska, naplánujte si i návštěvu festivalu „Dny české kultury v Košicích“, který se koná každoročně na podzim. Na webové stránce Českého spolku www.cske.sk naleznete hodně zajímavých informací o životě Čechů nejen v Košicích a taky si můžete z archivu počíst v spolkovém časopisu Stříbrný vítr.

Českému spolku do Košic přejeme hodně povedených akcí a především i nadále bohatý spolkový život!

Kronika Českého spolku v Košicích

orf | pavla rašnerová

Kronika Českého spolku v Košicích | Práce kronikáře Jiřího Gregorka

Kulturní tipy

V kinosále Velvyslanectví České republiky v Rakousku se bude 9. dubna promítat třetí díl trilogie „Zahradnictví“ s názvem „Nápadník“. Film v režii Jana Hřebejka podle scénáře Petra Jarchovského poběží v českém jazyce s anglickými titulky a začne v 19:30 hod. v sídle české ambasády, tedy v Penzingerstraße 11-13 ve 14. vídeňském okrese.

11. dubna bude slavnostní vernisáží zahájena výstava „Leben und Werk des Schriftstellers Karel Čapek“ k příležitosti 100. výročí založení Československé republiky a 80. výročí smrti slavného spisovatele. Do výstavních prostor Galerie auf der Pawlatsche institutu slavistiky Vídeňské univerzity se můžete přijít podívat ve středu 11. dubna od 18:00 hod. ve Spitalgase 2-4 v 9. vídeňském okrese.

Čapkovo dílo bude současně k vidění také na divadelních prknech Schubert Theater. Drama „Válka s mloky“ se zde hraje 10., 11. a 22. dubna na adrese Währingerstraße 46, opět v 9. vídeňském okrese.

České centrum Vídeň zve na zahájení výstavy slovenského fotografa žijícího v Praze Roberta Vana nazvanou „Memories“. Retrospektivní výstava napříč celoživotním umělcovým dílem bude k vidění od 18. dubna, kdy se slavnostně otevře v 18:00 hod. Akce proběhne na adrese Herrengasse 17 v 1. vídeňském okrese.

Vídeňské divadlo Das Off theater uvede taneční představení inspirovaného texty českého básníka Ivana Blatného s názvem „Blatný“ v choreografii Martina Dvořáka. Vystoupení se bude konat 13. a 14. dubna v Kirchengasse 41, v 7. vídeňském okrese.

Literární kroužek při škole Komenského Vás zve na pořad „Josef Kainar – v podvečer, to jsme si povídali“. Můžete se jej zúčastnit v pátek, 20. dubna, v 19:00 hod. ve Velké klubovně školy spolku Komenský, v Sebastianplatzu 3 ve 3. vídeňském okrese.

Rozhovor s členy Českého spolku v Košicích si poslechněte v magazínu Dráťák. Vysíláním, které připravila Pavla Rašnerová, Vás provede Pavlína Woodhams. Novinky připravila Tereza Chaloupková.

Článek v němčině | In die Ostslowakei zur tschechischen Volksgruppe

Linky