Lenka Ovčáčková | Osudy lidí z Novohradských hor

Na začátku října měli diváci možnost zhlédnout v kině českého velvyslanectví film Lenky Ovčáčkové „Im Einen Alles, im All nur Eines/ V jednom vše, ve všem jen jedno“. V dvojjazyčném německo-česko-rakouském dokumentárním snímku pohlíží mladá režisérka na obyvatele z pohraniční oblasti Novohradských hor, kteří odsud museli odejít, i na ty, co zůstali a také nově přistěhovalé.

On demand | Radio Dráťák Magazín | 11.12.2017

Lenka Ovčáčková

Green Belt Center

Lenka Ovčáčková | dokumentaristka

Přeshraniční témata doprovázejí dokumentaristku Lenku Ovčáčkovou ve všech jejích filmových dílech. Fyzické, státní hranice mohou někdy vytvořit i bariéry metafyzické a právě je se snaží prostřednictvím svých dokumentů bořit. „V jednom vše, ve všem jen jedno“ je jejím devátým dokumentárním filmem, který měl letos v srpnu v rámci 30. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Freistadt svou rakouskou premiéru. „Jde mi o aktivity lidí, co v regionu žijí, snaží se kreativně přispívat k přeshraničnímu povědomí a překonávání hranic,“ tvrdí Lenka Ovčáčková.

Prvotní myšlenka k natočení filmu vzešla ze seznámení s knihami hraběte Jiřího Františka Augusta von Buquoye, českého národopisce, podnikatele, matematika, vynálezce a také například autora přírodovědeckých a filozofických spisů. Lenka Ovčáčková tak začala hlouběji vnímat jedinečnost krajiny Novohradských hor.

Waldviertel Einwohner

Lenka Ovčáčková

Obyvatelé Waldviertelu

Rádio Dráťák Magazín
11.12.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Podařilo se jí nasát lidské osudy na základě událostí, které se tam v nedávné minulosti odehrály, i skrze skličující atmosféru, která se tam stále kolem rozprostírá. „Vadí mi, když jsou hranice znovu vytvářeny,“ říká režisérka. V dokumentu zpovídá kromě jiných také hraběte, jehož rod, pocházející z Francie a dnešní Belgie, tu žil přes tři staletí.

Nové Hrady

Lenka Ovčáčková

gratzener bergland novohradske hory krajina

Lenka Ovčáčková

Novohradské hory – německy Gratzener Bergland – charakterizují divoké a nespoutané vody, zapomenutá zákoutí skal, čistotu zračící, volně dýchající lesy a ticho, které připomíná minulost. „Objevuje se tu nový fenomén mladých lidí z města, kteří se sem přistěhovali, aby vkládali novou energii k rozvoji do budoucna,“ uvedla Ovčáčková. Novohradsko dnes ožívá i díky houževnatosti a obětavosti jednotlivců či občanských sdružení. Žijí zde ještě poslední svědkové několika ér, kteří pozorují znovu vzkvétající obrazy blízkého okolí, propojující obě kultury – českou a rakouskou.

junge generation novohradske hory gratzener bergland

Lenka Ovčáčková

Mladá generace Novohradských hor

Linky

Pořadem vás provede Pavlína Woodhams. Téma připravila Pavla Rašnerová.