Dějiny anticikanismu v Československu

Vídeňský Wiesenthalův Institut pro výzkum holocaustu uspořádal pro veřejnost přednášku, která se věnovala problematice kolektivního násilí a anticikánských opatření v Československu v letech 1918 až 1942. Tímto tématem se podrobně zabývá Pavel Baloun, juniorský pracovník institutu. Rozhovor s ním uslyšíte v magazínu Rádia Dráťák.

On demand | Rádio Dráťák Magazín | 6.11.2017

Pavel Baloun

Tereza Chaloupková

Pavel Baloun z Wiesenthalova institutu pro výzkum holocaustu se domnívá, že je třeba se takovým tématům věnovat, jelikož v soudobé veřejné diskusi hrají historické argumenty stále důležitou roli. Ve svém výkladu s podtitulem „Zmasakrujte je všechny“ se zaměřil na postupnou realizaci protiromských kroků v Československu v meziválečném období a za okupace Čech a Moravy. „Proces postupného vyloučení Romů ze společnosti je ale typický už pro konec 19. století a pro Habsburskou monarchii,“ tvrdí Baloun.

Rádio Dráťák Magazín
6.11.2017 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Rozvoj anticikánských opatření byl poznamenán dvěma důležitými soudními procesy na počátku 20. let s údajnými delikventy z řad Romů. Oba soudy byly doprovázeny značnou mediální pozorností a za následek měly stigmatizaci Romů jako těch, jež jsou pro „moderní československou společnost“ nebezpeční. Na parlamentární půdě vedly tyto události k zahájení diskusí o zvláštních opatřeních pro Romy. V roce 1927 byl proto vytvořen takzvaný Zákon o potulných cikánech. „Kočovní českoslovenští Romové museli být podrobně zaregistrování, často jim byly odebírány děti, které putovaly do vzdělávacích institucí,“ uvedl Baloun. Podle něj právě toto evidování kočovných romských obyvatel mělo za následek přisouzení jim statusu potenciálního kriminálníka.

Pavel Baloun

Tereza Chaloupková

Pavel Baloun nachází bohužel i dnes silné paralely mezi situací dříve a nyní. „Je třeba zlepšit vzdělávání většinové společnosti, zvyšování povědomí o historických souvislostech, o genocidě Romů i situaci po roce 1945,“ tvrdí historik. Pavel Baloun studuje historickou antropologii a v současné době se věnuje disertační práci na téma databáze romských obětí holocaustu v českých zemích.

Pořadem vás provede Pavlína Woodhams. Téma připravila Tereza Chaloupková.