„Jeho svoboda, naše svoboda“ | Havel a Burgtheater

Český dramatik a pozdější prezident Václav Havel by se letos 5. října dožil osmdesáti let. Rakouské divadelní muzeum Theatermuseum připravilo ve spolupráci s Českým centrem, Knihovnou Václava Havla v Praze a Burgtheatrem výstavu pod názvem: „Jeho svoboda, naše svoboda“ | Václav Havel a Burgtheater.

Než mohlo četné publikum (asi 150 návštěvníků) výstavu zhlédnout, bylo řečníky seznámeno s dílem spisovatele Václava Havla.

Václav Havel

Václav Havel Library | Ondřej Němec

Thomas Trabisch

Vladimír Stejskal

Thomas Trabitsch

K různým tématům, týkajících se spisovatelova díla a činnosti, promluvili Martin Kraffl, ředitel Českého centra, Michael Žantovský, ředitel pražské Havlovy knihovny, Thomas Trabitsch, ředitel Divadelního muzea a velký znalec díla Václava Havla, Anna Freimanová, kurátorka výstavy, Achim Benning, bývalý ředitel Burgtheatru, který zařadil do repertoáru Havlova dramata, velvyslanec České republiky Jan Sechter a Karel Schwarzenberg. Martin Kraffl pak srdečně poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy.

Hável a Burgtheater, Bühne

Vladimír Stejskal

Návrh kulis na hru

21.9.2016 | „Seine Freiheit, unsere Freiheit“ | Havel in Wien

Výstavu je možné zhlédnout
do 17. 4. 2017 v Theatermuseum
1010 Vídeň, Lobkowitzplatz 2.

Vernisáž doplnil hudební přednes děl W. A. Mozarta v němčině a Havlovy oblíbené písně.

Bližší informace na | Theatermuseum

Link

Česká centra