Workshop | Uprchlíci a občané

Vídeňský institut Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien a Židovské muzeum v Praze pořádaly společně mezinárodní workshop na téma „Uprchlíci a občané. Nové národní státy jako místa azylu 1914-1941.“ Pražské Židovské muzeum zde zastupoval historik Michal Frankl.

On demand | Rádio Dráťák Novinky | 20.6.2016

Zástupci několika evropských univerzit, muzeí či institutů se setkali ve dnech 16. až 17. června ve fóru Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog ve Vídni.

Rádio Dráťák Novinky
20.6.2016 Radio Burgenland Livestream

Michal Frankl vystoupil na mezinárodním workshopu s tématem „První světová válka a změny v uprchlictví.“ Problematiku vztahů mezi uprchlíky a občany lze z historického úhlu pohledu implementovat i na dnešní situaci. Na politice vůči uprchlíkům se podle něj vyjednává podstata občanství.

Michal Frankl přednášel na vídeňském workshopu také o anti židovské uprchlické politice a transformaci židovského občanství v Československu v předválečném období. „Historicky vidíme paralely k té nekultivované a hysterické debatě o uprchlicích, která pracuje s obrazy nepřítele. Tyto představy vyvolávají strachy, ale nemají nic dočinění s tím skutečným řešením problémem uprchlíků,“ uvedl.

Uprchlická politika je aktuálním tématem současné společnosti, které se prolíná do všech sfér. Nakolik lze vycházet ze zkušeností z těžkých válečných let v minulém století, mohla odpovědět právě řada diskuzí mezinárodního setkání odborníků ve Vídni. Odpovědi na otázky židovské problematiky uprchlíků v minulosti mohou lidé nalézt v Židovském muzeu v Praze, které je už dlouhodobě vůbec nejnavštěvovanějším muzeem v celé České republice a letos oslaví již 110 let od svého vzniku. Do své bohaté sbírky získalo nedávno například konvolut zcela mimořádných materiálů souvisejících s osobností spisovatele Karla Poláčka a jeho blízké přítelkyně.

Více info: www.vwi.ac.at

Celým vysíláním vás provede Pavlína Woodhams.