„Sousedé“ | Po letech příprav vyšla společná rakousko-česká kniha o dějinách

Staletí sousedství a tři sta let společné státnosti spojují Rakušany a Čechy pevným poutem. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí se v nově vydané publikaci Nachbarn | Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch ohlíží za posledními dvěma stoletími společného života. A jak jinak než společně.

On demand | Rádio Dráťák | 29.4.2019

Rádio Dráťák Magazín

29.4.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Rakušané a Češi „žili vedle sebe dlouho, spíše než opravdu,“ popsal kdysi bývalý český prezident Václav Havel specifikum tohoto sousedského vztahu. Zejména dvacáté století odcizilo sousední státy téměř kompletně.

Fórum pro česko-rakouský dialog, které založil Přemysl Janýr mladší, přišlo v roce 2003 s nápadem na společnou knihu dějin. Iniciativa vznikla v reakci na prudké zhoršení politických vztahů mezi Rakouskem a Českem a časté ohánění se historickými mýty a zkratkami.

Ein gemeinsames Geschichtsbuch

Niklas Perzi u. Hildegard Schmoller

Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád a Václav Šmidrkal spojili své znalosti historie a společně knihu vydali. Celý projekt odstartoval v roce 2015. Zatím existuje jen německojazyčné vydání, to české ještě čeká na finální podobu a překlad. Světlo světa má spatřit do konce tohoto roku.

Ale zdaleka nejde jen o líčení toho, co Česko a Rakousko dělilo. Tato kniha zkoumá a ukazuje ve 12 kapitolách to společné, i to rozdělující. Nestaví přitom dvoje národní dějiny vedle sebe, ale ukazuje, jak se na nich určitý dějinný vývoj podepsal a jak se zároveň vepsal i do obou společností. To obnášelo i unikátní formát spolupráce, tedy že na každé kapitole pracovali společně historici jak Rakouska, tak z Česka. Knihu „Sousedé“ totiž iniciovala Stálá konference rakouských a českých historiků ke společnému kulturnímu dědictví. Vzniku 400 stránkové publikace předcházel dlouhý proces, sahající až do 90. let a několikaleté společné úsilí historiků z obou zemí.

prezentace knihy nachbarn

orf tereza chaloupková

Zleva: Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Reinhard Linke, Niklas Perzi, Stefan Eminger při diskusi v rámci prezentace knihy Sousedé.

Zajímavostí například je, že čeští a rakouští historici zvolili jako bod zlomu – mezník mezi totalitou a nástupem nové doby, kdy se obě sousední země opět začaly sbližovat - rok 1986 a nikoliv rok 1989, obecně spojovaný s pády komunistických režimů po celé Evropě a sametovou revolucí v Československu.

I při nedávné návštěvě českého prezidenta v Rakousku rakouská hlava státu Alexander van der Bellen vyzdvihl společnou knihu dějin jako skvělý projekt kulturní spolupráce. Kniha „Sousedé“ má být určena širší veřejnosti a zároveň posloužit jako didaktický školní materiál, který napomůže vzájemnému poznání někdy stejných a někdy odlišných pohledů na společné dějiny 19. a 20. století.

Za rakouskou stranu jsou pod knihou podepsáni Niklas Perzi s Hildegard Schmoller. A garanty projektu za českou stranu byli Václav Šmidrkal z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky a Ota Konrád z Katedry rakouských a německých studií Univerzity Karlovy.

prezentace knihy Nachbarn

Museum Niederösterreich

Zleva: Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Martin Eichtinger, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi, česká velvyslankyně Ivana Červenková a Reinhard Linke.

Prezentace knihy a diskuze, na které promluvili samotní autoři i zástupci istitucí, které knihu podpořily, se konala v Haus der Geschichte v St. Pölten na začátku dubna.

V dnešním magazínu Dráťák se doslechnete více o konkrétních kapitolách knihy a i o složitém příběhu vzniku jedinečné společně psané knihy o rakousko-českých a česko-rakouských moderních dějinách. Pořadem Vás provede Pavla Rašnerová, téma natáčela a připravila Tereza Chaloupková. Od 21:10 na Radiu Burgenland.

Link

Knihu Nachbarn lze koupit v nakladatelství Bibliothek der Provinz

Společná česko-rakouská kniha o dějinách | Masarykův Ústav a Archiv Akademie věd České republiky