Výročí Akademického spolku ve Vídni | 150 let

Roku 1868 byl oficiálně u rakouské spolkové policie nahlášen nový spolek akademického studentstva slovanského. A předminulý pátek se na českém velvyslanectví slavily jeho stopadesáté narozeniny. Dnes už s jiným jménem, ale stále fungující: Akademický spolek ve Vídni.

On demand | Rádio Dráťák | 1.10.2018

Rádio Dráťák Magazín

1.10.2018 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Politické kulisy se od té doby sice několikrát proměnily, jedno však zůstalo – čeští akademici ve Vídni se schází, pořádají odborné přednášky a společenské akce.

Úplně první stanovy byly schváleny 1.května a ustanovující valná hromada se konala 24.září 1868. Tím začal ve Vídni fungovat studentský spolek pro nově příchozí studentstvo a ve městě působící absolventy. Akademický spolek ale nebyl prvním spolkem založeným česko nebo slovensko mluvícími studenty. Vznikl sloučením spolku SLAVIE, který existoval od 1863 a Spolku VLTAVA, který byl založen v roce 1865.

150 let

Roman Frühauf

Ženy v této době právě začínaly svůj boj o přístup k vyššímu vzdělání. A tak byl spolek ze začátku téměř výlučně mužskou záležitostí. Situace se zlepšila až v roce 1897, kdy se otevřela pro ženy filozofická fakulta a o tři roky později fakulta medicíny. Činnost spolku se na konci 19. Století a začátku 20. století soustřeďovala především na pořádání odborných přednášek a nakladatelskou práci. Literární večery, vlastní časopis a plesy také neodmyslitelně k akademickému spolku patřily.

Grafika k oslavám 150 let Akademického spolku

AS: Komenský Alumni (Facebook)

Tomáš Garrigue Masaryk byl také součástí Akademickém spolku, členem se stal v roce 1872 a mezi lety 1875 až 1876 jej dokonce vedl, přičemž jeho osobnost a energie půjčila spolku patřičný rozmach. Traduje se, že Masaryk používal na akcích spolku jméno Vlastimil. K dalším slavným jménům patřícím ke spolku nebo jeho podporovatelům byl Vojtěch Náprstek, Ján Kollár, Jan Nepomuk František Hrabě z Harrachu a v neposlední řadě František Palacký.

Akademický spolek ve Vídni

Akademický spolek ve Vídni

„Ta základní myšlenka studentů, kteří zakládali akademický spolek je natolik dobrá, že vydržela sto padesát let a oslovuje i dnešní studenty. Takže my máme tak pevné základy, že máme na čem stavět,“ říká současná předsedkyně Akademického spolku ve Vídni Helena Huberová.

Rozhovor s ní a s učitelem dějepisu na gymnáziu Komenský Mojmírem Stránským, který je zároveň autorem publikace k 150.letému výročí akademického spolku si můžete poslechnout v dnešním vysílání magazínu Dráťák. O mladém dynamickém spolku Komenský Alumni, který sdružuje absolventy českých škol ve Vídni, a který je součástí Akademického spolku v magazínu promluví dcera Heleny Huberové, Judita Huberová.

Magazínem Vás provede Pavla Rašnerová, téma zpracovala Tereza Chaloupková. Dnes od 21:10 na Radiu Burgenland.

150 let AS

Roman Frühauf

Zprava: Helena Huberová, Ivana Červenková, Judita Huberová, Helena Klein-Watryczová a Mojmír Stránský

Link

24.9.2018 | Akademici ve Vídni slaví | Jejich spolek se dožil 150 let