RAZSTAVE

Na tej strani vam nudimo pregled razstav v galerijah in kulturnih središčih na Koroškem. Če nam boste poslali ustrezne podatke, bomo na tem mestu tudi vašo razstavo napovedali drugim...

„VRELCI ŽIVLJENJA“

slike razstavlja: Hans Reitbauer
Tinje, Dom prosvete - do 1. avgusta

„FOTOOBJEKTIV“

fotografska razstava po sledovih romana "Angel pozabe“ Maje Haderlap; fotografije razstavlja: Andrej Blatnik
Železna Kapla, pred župniščem - do 5. avgusta

Peter Kaschnig risba TABORA galerija Vprega topografija

peter_kaschnig

„T.A.B.O.R.A“

risbe razstavlja: Peter Kaschnig
Železna Kapla, Galerija Vprega - do 11. avgusta

„IKONA - OKNO V BOŽJI SVET“

razstavljata: Silva Božinova-Deskoska in Vesna Deskoska
Tinje, Dom prosvete, Mala galerija

„PLANINE V SLIKI“

fotografije z natečaja Slovenskega planinskega društva Celovec
Šentjanž v Rožu, k&k

„OKNO K SOSEDU“

razstavljata: slikar Darko Slavec, kiparka Eva Peterson Lenassi
Celovec, generalni konzulat Republike Slovenije

„RAZSTAVA“

svoja dela razstavlja: Christine Meklin-Sumnitsch
Žvabek, Hiša kulture - do konca poletja

„MELANHOLIJA“

razstavljajo: Rudi Benétik, Patricia Deisl, Johannes Deutsch, Stefan Grauf-Sixt, Meta Grgurevič idr.
Krasnica pri Rudi, muzej ob potoku - do 26. oktobra

„DAINESEJINA KOROŠKA“

stalna razstava; umetnica: Dainese
Tinje, Dom prosvete