Predsednik koroške kmetijske zbornice Siegfried Huber, poslovodja Delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves Marian Tomažej in predsednik DS Gerhard Plesnik.
Kmetijska zbornica / Friessnegger
Kmetijska zbornica / Friessnegger
KMETIJSTVO

Ponudba dreves usklajena z naravo

Prodaja božičnih dreves se je že zdavnaj začela. Število stojišč pred trgovinskimi verigami z drevesi, ki jih pridelujejo v Delovni skupnosti pridelovalcev božičnih dreves, se je več kot podvojilo. Povečala se je tudi pridelovalna površina.

Nekaj več kot dva tedna nas ločita od trenutka, ko bodo domove osvetlila božična, za nekatere novoletna drevesa. Pred poslopji trgovinskih verig jih vidimo že od začetka decembra, ponekod se je prodaja začela še prej. Torej se po eni strani zastavlja vprašanje, kako sveža bodo 24. decembra, po drugi je na dlani razmislek glede okoljskega odtisa. Oba vidika sta povezana tudi s pripravami v Delovni skupnosti pridelovalcev božičnih dreves.

Izbrano neposredno na domu ali na stojišču, je prodano drevesce pomembno za povečanje dohodka na kmetiji. Posebno družinski kmetijski obrati se s to dejavnostjo ukvarjajo 50 let in več. Ime družine Smtnik iz Kort se v povezavi s prodajo drevesc v zapisih slovenske televizijske oddaje „Dober dan, Koroška – Dober dan, Štajerska“ pojavi že leta 1998. Danes je družina Smrtnik ena izmed številnih na seznamu delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves.

Predsednik koroške kmetijske zbornice Siegfried Huber, poslovodja Delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves Marian Tomažej in predsednik DS Gerhard Plesnik.
Kmetijska zbornica / Friessnegger
Predsednik koroške kmetijske zbornice Siegfried Huber, poslovodja DS Marian Tomažej in predsednik DS Gerhard Plesnik.

Drugače, kot pri uvoženih, kmetje svojo ponudbo usklajujejo z naravo. Redčijo gozdove in izsekavajo, še več dreves pa raste v nasadih. Leta 2008 so se na Koroškem odločili za sodelovanje. S pogledom na pridobljene izkušnje poslovodja Delovne skupnosti pridelovalcev božičnih dreves Marian Tomažej ugotavlja, da se je več kot podvojilo število stojišč, na katerih prodajajo kmetije svoja drevesca. Nadalje da se je povečala pridelovalna površina.

Kar poslovodja DS Marian Tomažej še prepoznava, je interes kooperacijskih partnerjev. Za nekoga mogoče obrobni podatek, je za včlanjene znamenje, da se poglablja zamisel povezovanja za doseganje boljših rezultatov. Ob tem Tomažej pripisuje velik pomen zvestobi strank. Nekatere prihajajo že skozi desetletja. Potem pa se uveljavljajo še nove navade, kot obisk družin z otroki na domu.

Kdor bo sam ali z otroki v naslednjih treh tednih iskal stojišče včlanjenih v DS pridelovalcev božičnih dreves, jih bo našel več kot 50. Vsa imena so tudi na spletu.