POLITIKA

Sodelovanje med Kranjem in Celovcem

Podžupan in evropski referent mesta Celovec Lojze Dolinar (Team Kärnten) je skupaj z mestno svetnico Sandro Wassermann (FPÖ) in Danielom Seböjem iz oddelka za ceste in promet mesta Celovec na delovnem sestanku srečal s podžupana mesta Kranj, Janeza Černeta.

Promet, „Smart City“, klimatska nevtralnost, digitalizacija

Mesto Celovec v sporočilu za javnost navaja, da so sodelujoči na delovnem sestanku obravnavali teme kot so promet, pametna mesta („Smart City“), klimatska nevtralnost in digitalizacija ter s tem povezane izzive in priložnosti za mesti Celovec in Kranj. „Okrepljeno sodelovanje med mesti, ki sodelujejo v misiji mest EU, nam omogoča učenje drug od drugega in skupno soočanje z izzivi. Poudarjeno je bilo, da so sodelovanja med javnim sektorjem in zasebnimi partnerji ključna, da se premagajo proračunski izzivi in hkrati napredujejo pomembni občinski projekti“, je po sporočilu za javnost med drugim dejal Dolinar.

Podžupana Celovca in Kranja, Alojz Dolinar in Janez Černe, z delegacijama.
Mesto Celovec / KK

Eno od ključnih spoznanj je bila, da so lokalni strokovnjaki iz Kranja pomembno prispevali k strategijam pametnih mest Singapurja in Barcelone. Pozitivno sodelovanje z BSC Kranj je pokazalo, kako se lahko sinergije in sodelovalni pristopi uporabijo za reševanje globalnih izzivov, je zapisano v sporočilu, kjer je sklepno nadedeno, da sta svetnica Wassermann in Sebö delila svoje strokovno znanje in izkušnje o prometu s Kranjem, hkrati pa prinesla navdihujoče ideje za glavno mesto Koroške.