Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
ORF
IZOBRAŽEVANJE

Zunajšolske pobude za manjšinske jezike

Ministrstvo za izobraževanje vsako leto pripravi posvet o manjšinskem šolstvu s ciljem, da se kvaliteta pouka v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti izboljša. Prizorišče posveta je izmenično na Dunaju, na Gradiščanskem in na Koroškem. Gostiteljica letošnjega dogodka je v četrtek bila koroška izobraževalna direkcija v Celovcu.

V dopoldanskem delu je predstavnik izobraževalnega ministrstva Andreas Stockhammer spregovoril o razvoju dvojezičnega šolstva v Avstriji in je orisal mednarodne trende in nove pedagoške pristope.

Zastopniki oddelkov za manjšinsko šolstvo v Celovcu in v Železnem so predstavili primere dobre prakse v učnem vsakdanu. Predvsem na področju digitalnih učnih pripomočkov v jezikih narodnih skupnosti je v zadnjih letih nastalo mnogo novega, inovativnega in za mlade tudi zelo prikupnega.

V žarišču popoldanskega dela je bilo sodelovanje manjšinskimi ustanovami in vprašanje, kako zunajšolska dejavnost lahko pomaga utrditi aktivno znanje manjšinskih jezikov.

Fotostrecke mit 6 Bildern

Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF
Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF

Predstavniki koroško slovenskih ter gradiščansko hrvaških, madžarskih in romskih kulturnih in športnih društev so poročali o zelo pestri in raznoliki ponudbi za šolsko mladino, pri kateri mladi na igriv način osvajajo tudi materinščino oziroma jezik soseda.

Primer dobre prakse na Koroškem je tudi sodelovanje ljudske šole v Šmihelu z domačim društvom KPD Šmihel. Leta 2015 so začeli izvajati projekt z naslovom „part – partnerstvo med šolami in kulturnimi ustanovami“, ki ga je razpisalo zvezno ministrstvo za izobraževanje skupaj z iniciativo KulturKontakt Austria. V središču je spoznavanje lutk in delo z njimi.

Predsednik KPD Šmihel Silvo Jernej in podpredsednica društva Micka Opetnik pa sta udeležencem foruma poročala tudi o številnih drugih dejavnostih, s pomočjo katerih izboljšujejo jezikovno kompetenco mladih – in ne le to.

Micka Opetnik
ORF

En tak svetilnik je šmihelska gledališka šola, od katere imajo korist vsi – društvo, šola, predvsem pa mladi, je poudarila podpredsednica KPD Šmihel Micka Opetnik.

Sodelovanje s šolsko mladino tke tudi živo vez do domačih društev, saj se po zaključenih projektih mnogi mladi tudi aktivno vključijo v društveno dejavnost.

To da velja tudi za šport, kjer se je na Koroškem razvil v pravo uspešnico športni kampus „Jeziki in šport“, ki ga organizirajo športna akademija „Krona“ in športni klubi, sta na posvetu potrdila predsednik košarkarskega klub KOŠ, ravnatelj Mihi Seher in poslovodja Slovenske športne zveze (SŠZ) Marko Loibnegger iz Celovca. Posebej dobro se je prijel tudi športni kampus, ki ga organizira SŠZ.