Izobraževanje

Dijaki obiskali mestno hišo

Lojze Dolinar, podžupan mesta Celovec iz stranke Team Kärnten je v ponedeljek sprejel skupino dijakov ZG/ZRG za Slovence v Celovcu, Znanstvenega liceja France Prešeren iz Trsta in Biotehniškega centra Naklo, ki sodelujejo v projektu "Erasmus +“ z naslovom „Zeleni sijaj“.

Gre za obisk v sklopu izmenjave v Celovcu. Že lani so bila na sporedu srečanja maja v Naklem in septembra v Trstu. Kot referent za podnebne spremembe in okoljska vprašanja ter evropske zadeve je podžupan Lojze Dolinar med drugim predstavil strategijo pametnega mesta in načrt na poti do podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Lojze Dolinar
Mesto Celovec

Kot pedagog je izrazil prepričanje, da je prav iz vidika trajnosti pomembno vključevati mladino in naslednjo generacijo in v izobraževanju zagotoviti njeno soudeležbo pri zajezitvi podnebnih sprememb in spoznavanju ciljev trajnostnega razvoja za spremembo sveta Združenih narodov, tako Dolinar v izjavi za javnost.