Pouk v šoli.
ORF.at/Carina Kainz
ORF
Izobraževanje

Slovenščina ni več v konkurenci s težišči

Zanimanje za pouk slovenščine je še naprej zelo visoko. Tako kot lani, je tudi v tem šolskem letu na ljudskih šolah na veljavnostnem območju manjšinskošolskega zakona prijavljenih 47 odstotkov učenk in učencev k dvojezičnemu pouku. Ni pa uspelo prepričati staršev in dijakov, da bi nadaljevali dvojezično izobrazbo tudi v srednji šoli.

Večina dijakov in dijakinj na Koroškem ima za sabo prvi teden v novem šolskem letu 2023/24. Drugače kot v preteklih dveh letih so maske letos lahko ostale doma. Pouk na šolah je lahko potekal sproščeno, brez posebnih omejitev in predpisov zaradi koronavirusa.

Po več letih, ko je število učencev in učenk nazadovalo, se je negativni trend obrnil. Na vseh šolskih stopnjah in vrstah na Koroškem je letos vsega skupaj 255 učenk in učencev več kot lani. Največjo „zaslugo“ za pozitivno bilanco imajo prvošolci. Natanko 5.711 otrok je prvič sedlo za šolske klopi, kar je za 286 več kot lani.

Več otrok pomeni tudi, da je potrebnega več osebja. Močna generacija pedagogov in pedagoginj, rojenih v 60. letih, se počasi poslavlja v pokoj, učiteljskega naraščaja pa je premalo, da bi zapolnil vrzel.

Sabina Sandrieser
ORF

Tudi na oddelku za manjšinsko šolstvo pri deželni izobraževalni direkciji so letos imeli kar precej opravka, da so lahko zagotovili pouk v slovenskem jeziku za vse učence in učenke, ki so se prijavili, si je oddahnila vodja oddelka Sabina Sandrieser.