POLITIKA

Želijo več sej Foruma za dialog

Kolegij deželne vlade je v torek sprejel predlog deželnega glavarja in potredil imena oseb, ki bodo v naslednjih petih letih člani in članice „Foruma za dialog“. V krovnih organizacijah koroških Slovencev vrednotijo dialoški forum načeloma pozitivno, želeli pa bi več sej.

Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) je na torkovi seji kolegija koroške deželne vlade predlagal imena oseb, ki bodo v naslednjih petih letih člani in članice „Foruma za dialog“. Forum, v katerem obravnavajo vprašanja slovenske narodne skupnosti in razvoja dvojezičnega ozemlja, je bil ustanovljen aprila 2011. V 21-članskem gremiju imajo svoje mesto predstavniki deželne vlade, predstavniki v deželnem zboru zastopanih strank, narodnostnih organizacij, ter šest županov iz okrajev Velikovec, Celovec-dežela, Beljak-dežela in Šmohor.

Po predlogu, ki ga je vlada sprejela soglasno, bodo v novem „Forumu za dialog“ do leta 2028 predsedujoči deželni glavar Peter Kaiser, njegova dva namestnika Gabriele Schaunig (SPÖ) in Martin Gruber (ÖVP) ter deželni svetnici Beate Prettner in Sara Schaar (obe SPÖ), ter deželna svetnika Daniel Fellner (SPÖ) in Sebastian Schuschnig (ÖVP).

Za v deželnem zboru zastopane stranke bodo v dialoškem forumu Andreas Scherwitzl (SPÖ), Hannes Mak (ÖVP), Erwin Angerer (FPÖ) in Gerhard Köfer (Team Kärnten).

Slovenske organizacije imajo v gremiju predsednike krovnih organizacij Manuela Juga (ZSO), Bernarda Sadovnika (SKS) in Valentina Inzka (NSKS), za Enotno listo (EL) pa bo tam Gabriel Hribar.

S strani županov pa so bili imenovani Gerhard Koller (Žitara vas, SPÖ), Stefan Visotschnig (Pliberk, SPÖ), Ingo Appé (Borovlje, SPÖ), Josef Liendl (Kotmara vas, ÖVP), Reinhard Antolitsch (Podklošter, SPÖ) in Leopold Astner (Šmohor, ÖVP).

Forum za dialog ima torej odslej spet nekoliko spremenjen obraz, kar nekateri članice in člani pa so zastopani v tem gremiju že dalj časa – tako tudi predsedniki krovnih organizacij narodne skupnosti. Kako ti ocenjujejo delo in funkcijo Foruma za dialog?

Kritika, da bi bili s strani strank v dialoškem forumu zastopane manjšini nenaklonjene osebe, ni na mestu, poudarja Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS).

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v novem sestavu Foruma za dialog ne vidi spornih oseb, to pa da ni bilo vedno tako, ugotavlja predsednik Valentin Inzko.

Za Zvezo slovenskih organizacij (ZSO) izstavlja Forumu za dialog povsem dobro spričevalo predsednik Manuel Jug, ki govori o izredno dobri pogovorni kulturi in o skupnem prizadevanju vseh.