Šolarka
ORF.at/Zita Klimek
ORF
Izobraževanje

„Slovenščina ni zapostavljena“

Vodja oddelka za manjšinsko šolstvo na Koroškem, deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser poudarja, da je kritika, da slovenščina in nemščina v predmetniku nista enakomerno upoštevani, kot to določa manjšinskošolski zakon, ni utemeljena.

Ali je novi učni načrt v skladu z manjšinskim šolskim zakonom, ali pa ga je treba popraviti? Kritika osrednjih političnih organizacij koroških Slovencev, Enotne liste, pa tudi strokovnega pedagoškega združenja se nanaša predvsem na to, da je – vsaj na prvi pogled – na dvojezičnih ljudskih šolah po novem predvidenih za pouk slovenščine manj ur, kot za pouk nemščine, kar pa ni v soglasju s členom 16 zakona o manjšinskem šolstvu.

Sicer zakon nalaga šolam obvezo, da po lastni presoji zagotovijo enak obseg pouka obeh deželnih jezikov. Slovenščina pa bi lahko po sili razmer stopila v konkurenco z drugimi priljubljenimi predmeti, kritizirajo pri strokovnem pedagoškem združenju.

Sabina Sandrieser
ORF

Za vodjo oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželni izobraževalni direkciji Sabino Sandrieser pomisleki ali bojazni s tem v zvezi niso razumljivi. Kakor je poudarila, naj bi potekal pouk na dvojezičnih ljudskih šolah v vseh predmetih v obeh jezikih, tudi v telovadbi ali risanju.

Na sestankih z dvojezičnimi učitelji in učiteljicami je v preteklih tednih razlagala točno vsebino novega predmetnika in kako ga uresničiti, da bo slovenščina ostala, ponekod mogoče tudi postala – enakopraven učni jezik. V pogovoru za Slovenski spored ORF je vnovič poudarila, da je treba gledati na predmetnik v celoti.

Kot vodja oddelka 3 – manjšinsko šolstvo na izobraževalni direkciji za Koroško je novi učni načrt sooblikovala deželna šolska nadzornica Sabina Sandrieser. Poudarja, da je novi učni načrt v skladu z manjšinskim šolskim zakonom. Razdelitev nekdanjega skupnega predmeta nemščina/slovenščina na dva predmeta omogoča transparentno ocenjevanje jezikovnega prirastka, kar so po njenih navedbah pokazali dolgoletni šolski poskusi.