Simpozij na Dvojezični trgovski akademiji z gosti iz Brazilije.
hak-tak.at
hak-tak.at
IZOBRAŽEVANJE

TAK bo poživila sodelovanje z brazilsko šolo

V sredo je Dvojezična zvezna trgovska akademija (TAK) v Celovcu organizirala simpozij pod naslovom „Connected / Mreženje / Vernetzung“, med referenti in referentkami je bila tudi ravnateljica partnerske šole Escola do Sabrea v Braziliji.

Že 30 letna skupna zgodovina

Rravnatelj TAK Hanzi Pogelschek je uvodoma povedal, da je 30-letna skupna zgodovina TAK in šole Escola Tecnica de Formacao Gerencial v Minas Gerais primer dobre prakse in da si „Hak-Tak ponovno želi vzpostaviti intenzivnejše sodelovanje s šolo Escola tecnica SABRAE v Minas Gerais“.

Referenti so bili ravnateljica Fabiana Ribeiro de Pinho (Escola do Sabrea), Bogdan Šalej-Barenboim (SGBN), predsednik SDGZ-URES Robert Frandolič, predsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ) Benjamin Wakounig. Dogodek je moderirala direktorica SGZ Vesna Hodnik.

Pred 30 leti je Bogdan Šalej, tedaj predsednik šole Escola do Sabrae, skupaj s tedanjimi predstavniki šole TAK in Karlom Smolletom, ki je bil na simpoziju častni gost, ustvaril povezovalni projekt med šolama. Escola do Sabrae je za ustanovitev in delovanje šole prevzela prav model Dvojezične zvezne trgovske akademije, ki traja še do danes. Želeli so si namreč šolo, ki je usmerjena v gospodarstvo in prav ta vzgled so prepoznali na TAK na Koroškem. Sporazum je tudi omogočil, da so dijaki celovške šole odšli na izmenjavo v Brazilijo in obratno.

Ravnatelj TAK Hanzi Pogelschek se ponovno zavzema za oživitev sodelovanja in je zato povabil na simpozij ustanovnega člana Bogdana Štefana Šaleja ter direktorico šole Escola Tecnica de Formacao Gerencial, Fabiano Ribeiro de Pinho, ki je povedala da je bila Escola Sebrae ustanovljena leta 1993/94, so sporočili z Dvojezične trgovske akademije.

Simpozij na Dvojezični trgovski akademiji z gosti iz Brazilije.
hak-tak.at

Šalej je v nadaljevanju predavanja izpostavil začetke sodelovanja in hvaležnost, da je danes po tolikih letih ponovno tu, in da je šola v Braziliji zgodba o uspehu. Šalej je imel vizijo, kako spremeniti in izboljšati izobraževanje v Braziliji preko podjetništva in profesionalnega pristopa k izobraževanju.

Platforma za globalno povezovanje

Pred tremi leti je Bogdan Šalej ustanovil „Slovenian Global Business Network“, ki povezuje slovenske organizacije po svetu ter ponuja slovenskim podjetnikom platformo za sodelovanje in povezovanje v globalnem sistemu. Del te mreže sta tudi SGZ in SDGZ iz Trsta. Predsednika obeh organizacij, Benjamin Wakounig in Robert Frandolič, sta v sredo izpostavila pomembnost povezovanja v regiji in širše, ter da je prihodnost tovrstnega povezovanja odvisna prav od dijakov oz. mladih, ki vstopajo v svet podjetništva.

Po navedbah TAK so simpozij zaključili z operativnim sestankom, ki bo začrtal prihodnje korake sodelovanja med šolama – s ciljem, da ponovno pride tudi do redne izmenjave dijakov. Za glasbeni okvir je skrbela dijakinja Rebeka Kert (2.A-razred).