Narodni svet Koroških Slovencev
nsks.at / obdelava:slovon
nsks.at / obdelava:slovon
POLITIKA

NSKS opozarja na neizpolnjene obljube

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) ob dnevu podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP), 15. maja, v izjavi za javnost opominja na 80-letnico obglavljenja trinajstih žrtev iz Sel, Borovelj, Obirskega in Železne Kaple, sicer pa opozarja na še nekatere neizpolnjene točke sedmega člena ADP, predvsem v zvezi „elementarnega pouka“ v slovenščini.

Narodni svet koroških Slovencev navaja med drugim Moskovsko deklaracijo, ki je bila objavljena 1. novembra 1943. V tej je poudarjeno, da je Avstrija bila prva svobodna država, ki je bila plen Hitlerjeve agresije, ob tem pa NSKS ugotavlja, da se le redkokdaj citira tudi drugi del, ki jo zavezuje k lastnemu odporu. Po tem da je bila leta 1955 podpisana ADP, ki priznava prispevek koroških Slovencev k osvoboditvi, s sedmim členom z zajamčeno zaščito slovenske narodnosti v Avstriji.

Kakor navaja NSKS, je sedmi člen v nekaterih pogledih skoraj povsem izpolnjen, v drugih je izpolnitev pomanjkljiva, oziroma sploh ni izpolnjen. NSKS zato poziva ministra za izobraževanje, znanost in raziskave Martina Polaschka (ÖVP), naj zagotovi takšno predšolsko izobrazbo v zadnjem letu pred vstopom v šolo, da bo slovenščina del predšolske izobrazbe. Kajti, ADP piše o „elementarnem pouku“ v slovenščini, poudarja Narodni svet koroških Slovencev v izjavi za javnost ter dodaja, da ni dopustno, da vali odgovornost na raven dežele, ker ta ni uvedla obveznega predšolskega leta.

Nadalje se NSKS opredeljuje do dvojezičnega sodstva in zakona o narodnih skupinah. Čeprav je bilo v sklopu memoranduma iz leta 2011 zagotovljeno, da bo hitrosprejet novi Zakon o narodnih skupinah, se to do danes ni zgodilo.