Delegaciji Enotne liste in Narodnega sveta v Strasbourgu.
NSKS / EL / R. Roblek
NSKS / EL / R. Roblek
POLITIKA

„Avstrija nas ignorira“

Predstavniki Enotne liste in Narodnega sveta koroških Slovencev so v četrtek v Strasbourgu informirali člane Medskupine Evropskega parlamenta za tradicionalne manjšine, narodne skupnosti in jezike o položaju na Koroškem. V delegaciji je bil tudi odvetnik Rudi Vouk.

Vouk je navzoče – med njimi evropskega poslanca Loránta Vinczeja, predsednika Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) – informiral, da je izvajanje manjšinskih pravic v Avstriji „pomanjkljivo“.