POLITIKA

Novi učni načrt „krši zakon“

Enotna lista (EL) opozarja, da novi učni načrt za ljudske šole „krši zakon za manjšinsko šolstvo“. Slovenščino in nemščino da bi morali namreč poučevati v enakem obsegu, iz načrta izobraževalne direkcije za Koroško pa da je razvidno, da se šole lahko avtonomno odločijo za pouk slovenščine v obsegu treh do štirih ur, za pouk nemščine pa v obsegu štirih do šestih ur.

S to neenakostjo kršijo prvi člen 16. paragrafa manjšinskošolskega zakona, piše Enotna lista na svoji spletni strani.

Enotna lista dodaja, da učni načrt prvič navaja obvezna predmeta slovenščino in nemščino ločeno. To da je sicer pozitivno, in tudi to, da bosta slovenščina in nemščina ločeno ocenjeni, ugotavlja odbornica EL Nadja Kramer.

Predsednik EL Gabriel Hribar pa poudarja, da je nesprejemljivo, da krovne organizacije NSKS, ZSO in SKS niso bile vključene ali konsultirane ob tako temeljnih spremembah.