Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
ORF
KULTURA

„Pri njej doma je živ muzej“

44. Tischlerjevo nagrado je v torek v Celovcu prejela Zahomčanka Milka Kriegl „za vso njeno skrb za slovensko ziljsko narečje in ziljsko nošo, za ohranjanje domačih šeg in navad ter za ljubeč odnos do tipične ziljske gradbene in stanovanjske arhitekture“.

Tischlerjevo nagrado od leta 1979 podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev kulturnim in političnim delavcem za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, pa tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev doma in v tujini.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

„Milka Kriegl se vse svoje življenje zaveda pomena domačega izročila, ki se na Zilji kaže v raznovrstnih oblikah – naj so to ljudske pesmi ali stare šege, tipična ziljska arhitektura, ki se tako lepo spaja s pokrajino široke doline, ali ziljska noša in z njo povezani običaji – prvi rej, štehvanje, ziljska ohcet“, je o slavljenki povedal predsednika Krščanke kulturne zveze (KKZ) Janko Krištof.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

23. januarja leta 1979 je umrl Joško Tischler, ustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in pobudnik za ustanovitev Slovenske gimnazije. Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je uvodoma spregovoril o liku Joška Tischlerja, potem pa ponudil nekaj osebnih vtisov in spominov na dom letošnje nagrajenke.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Ko sta organizaciji leta 1989 podelili 10. Tischlerjevo nagrado Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu, je bil razpisan prvi govorniški natečaj mladih. V torek je kot letošnji zmagovalec o temi „Z jezikom bomo obstali!“ govoril dijak Slovenske gimnazije, Gorazd Wakounig.

Fotostrecke mit 11 Bildern

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF
Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Oba predsednika, Janko Krištof (KKZ) in Valentin Inzko (NSKS), sta omenila znanstvene raziskovalce, ki jih je Milka Kriegl z vsem svojim znanjem podpirala in svoje znanje delila še z drugimi.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Ob pogovorih z Milko vedno znova začuti mehkobo narečnih besed, pojmov in izrazov, „njena govorica včasih zazveni kot pesem. Ona pa varuje ta zaklad kot svečenica, ki varuje ogenj ziljskega narečja", je svoj zelo oseben odnos do Milke Kriegl ponazorila Micka Opetnik, bivša urednica cerkvenega lista “Nedelja“. Razložila je tudi povezanost družine Kriegl z Joškom Tischlerjem.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Kultura, šege in navade, petje, kultura oblačenja, jedi in bivanja, ter kultura vere so bile teme, ko je spregovorila etnologinja Martina Piko-Rustia, vodja Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Ker prepoznava v Tischlerjevi nagradi priznanje, ki je prestižno in tehtno, ga je Milka Kriegl želela deliti s svojimi predniki. In seznam oseb in osebnosti, katerih se je spomnila, je bil dolg. „Srčno pa upam, da bo naš ta ‚liəpə zilščə žobar‘ ostal živ“, je dejala slavljenka in to poudarila tudi po podelitvi.

Podelitev Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl.
ORF

Glasbeno je slovesnost v Tischlerjevi dvorani v Mohorjevi olepšal Kvintet Oisternig. Za slovensko teleizijskom stalnico „Dober dan, Koroška – Dober dan, Štajerska“ je podelitev 44. Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl spremljala urednica Daniela Topar. Prispevek boste videli v nedeljo ob 13.30 uri na mreži ORF 2.