IZOBRAŽEVANJE

Sejem pomaga pri izbiri poklica

Od 2. do 4. februarja bo na celovškem sejmišču sejem za vajeništvo, največji v Avstriji. Okrog 100 razstavljalcev bo predstavilo rokodelske in druge poklice, v katerih iščejo vajence in vajenke, ter izobraževalne ponudbe. Sejem lahko obiskujejo razredi v sklopu šolske prireditve.

Organizatorji bodo ponudili tudi pester spremljevalni program.