Zasebni vrtec Mavrica v Dobrli vasi.
ORF
ORF
Izobraževanje

„Brez sredstev vrtci ne eksistirajo“

Za torkovo sejo deželne vlade je deželni glavar Peter Kaiser napovedal sklep o višini dotacije za sklad za podpiranje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. Stefan Kramer, predsednik DS privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev pa omenja še solidarnostni sklad, s katerim znotraj delovne skupnosti zagotavljajo pravično razdelitev.

Ustaljena je navada, da deželna vlada pred sejami kolegija postavi v središče nekatere teme v presoji. V sporočilu v nedeljo je deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) v vlogi referenta za izobraževanje napovedal sklep o višini dotacije za sklad za podpiranje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev v višini 855.300 evrov za leto 2023.

Z zakonom 12. julija 2001 je bil urejen sklad za podpiranje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. Višino podpor določi kuratorij sklada za podpiranje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, en član gremija je Stefan Kramer, predsednik Delovne skupnosti privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev. Prav tako je članica Gerlinde Nadrag-Blajs, ravnateljica Mladinskega doma Slovenskega šolskega društva v Celovcu.

Štefan Kramer
ORF

Z denarjem iz sklada dežela podpira 12 zasebnih dvo- in večjezičnih otroških vrtcev. Upravičenost nositelja vrtca je med drugim vezana na izpolnjevanje jezikovno-pedagoškega koncepta, izdelanega po načelih delovne skupnosti. Ob tem Stefan Kramer omenja solidarnostni sklad, s katerim zagotavljajo pravično razdelitev.

Koordinacija delovanja zasebnih dvo- in večjezičnih vrtcev z ozirom na pobude in projekte za spodbujanje dvo- in večjezičnosti za otroke v starosti od 0 do 6 let na Koroškem je glavno delovno težišče DS privatnih dvo- in večjezičnih vrtcev. Ustanovljena leta 2001 deluje kot nepridobitno društvo, v katero je včlanjenih skupno 12 otroških vrtcev.