Govorniški natečaj
kkz.at
kkz.at
Izobraževanje

Gorazd Wakounig prepričal žirijo

Zmagovalec letošnjega govorniškega natečaja, ki ga v sklopu podelitve Tischlerjeve nagrade razpisujeta Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ), je Gorazd Wakounig, dijak 6.b razreda Slovenske gimnazije v Celovcu.

Zaključno tekmovanje govorniškega natečaja je potekalo v ponedeljek, 16. januarja, na Dvojezični zvezni trgovski akademiji v Celovcu. Nastopili so Dana Gregorič (6.a razred Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence), Salina Hajdinjak-Šumež (2. letnik Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru), Ana Ražen (2.b razred Dvojezične zvezne trgovske akademije) in Gorazd Wakounig (6.b razred Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence).

Gorazd Wakounig
Vincenc Gotthardt
Gorazd Wakounig z ravnateljico Slovenske gimnazije Zalko Kuchling.

Najbolj je šestčlansko žirijo prepričak Gorazd Wakounig. 1. nagrado v vrednosti 300 evrov je prejel za svoj govor na temo: „Z jezikom bomo obstali! Kakšen pomen daješ narodni zavednosti v svojem življenju in kako se družba na to odziva?“ Ob razmišljanju, kako se je lotil besedila za govor, s katerim je osvojil prvo mesto, je izrazil prepričanje, da je za obstoj slovenstva na Koroškem pomembna zavednost.

Govorniški natečaj
kkz.at
Z leve: Gorazd Wakounig, Dana Gregorič, Salina Hajdinjak-Šumež in Ana Ražen.

2. nagrado (150,- €) prejme Dana Gregorič za svoj govor na temo: „Klima proti kulturi. Mlajši in starejši aktivisti in aktivistke se prilepijo na razstavne objekte v muzejih ali jih pomažejo z juho in pirejem. Ali je to prava pot, da se lotimo podnebne krize?“

3. nagrado (75.- €) pa je osvojila Ana Ražen za svoj govor na temo: „Z jezikom bomo obstali! Kakšen pomen daješ narodni zavednosti v svojem življenju in kako se družba na to odziva?“

Miha Vrbinc
ORF

Predsednik letošnje žirije za govorniški natečaj, strokovni šolski nadzornik in predstavnik Krščanske kulturne zveze Miha Vrbinc ugotavlja, da dobivajo dijakinje in dijaki s sodelovanjem pri govorniškem natečaju dodatne kompetence, saj je za mnoge nastop pred žirijo in publiko tudi prvi javni, izvenšolski nastop.

Člani strokovne žirije, ki je odločala o zmagovalcih, so bili Vincenc Gotthardt, Sonja Kert-Wakounig, Sara Pan, Jurij Perč, Nadja Volavšek-Kurasch in Miha Vrbinc.

Vsi ostali sodelujoči prejmejo priznanje in skromno nagrado v obliki dobropisa Mohorjeve knjigarne, sporočata prireditelja KKZ in NSKS. Nagrade in priznanja bodo mladi govorniki in govornice prejeli ob podelitvi Tischlerjeve nagrade Milki Kriegl. Termin podelitve je torek, 24. januar, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani v Celovcu.