Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
ORF
POLITIKA

Jug prepričljivo potrjen, razprava izostala

Občni zbor Zveze slovenskih organizacij na Koroškem (ZSO) je sklenil, da upravni odbor uredi reformno skupino, ki bo izdelala osnutek za razpravo. Do sklepanja na programskem zboru velja moratorij sodelovanja zastopnikov ZSO v koroški konsensni skupini.

Skoraj štiri leta je Manuel Jug novi predsednik Zveze slovenskih organizacij. Z nadaljevanjem politike svojega predhodnika Marjana Sturma se posebno v Zvezi koroških partizanov niso strinjali.

Fotostrecke mit 12 Bildern

Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF
Občni zbor Zveze slovenskih organziacij.
ORF

Vsebinsko raznoliko je bilo poročilo predsednika Juga s poudarkom na dobrem medgeneracijskem sodelovanju, za katero se je zavzel ob svoji izvolitvi leta 2019. Leta so bila polna izzivov – v narodni skupnosti, državi, Evropi, po vsem svetu, je ocenil.

V poročilu je Manuel Jug poudaril: stebri, na katerih ZSO stoji, so včlanjene organizacije; pomemben je vsak posamezni steber. In ne želi, da bi se katerikoli od njih oddaljil od ZSO.

Manuel Jug
ORF

Samokritično je izjavil, da je imel v delovanju ZSO dialog s Koroškim Heimatdienstom (KHD) preveliko težo. V pogovoru pred občnim zborom se je izoblikoval predlog o reformni skupini s ciljem, da vsestransko evaluirajo status quo.

Poročilo predsednika nadzornega odbora Marjana Sturma je bilo predvsem formalne narave. Ko naj bi sledila razprava, zlasti o vsestranskih temah, o katerih je govoril predsednik Manuel Jug, ni bilo niti ene pripombe. Torej je sledila razrešnica staremu odboru z volitvami novih članic in članov.

Bernard Sadovnik
ORF

Po volitvah in štetju so imeli besedo častni gostje. Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik je med drugim opozoril na težave v elementarni pedagogiki.

Anton Novak
ORF

Generalni konzul Republike Slovenije v Celovcu Anton Novak je, navezujoč na razmisleke o dvojezični predšolski izobrazbi, pohvalno omenil, da so predsedniki vseh treh osrenjih političnih organizacij podpisali stališče do osnutka novele koroškega zakona o izobraževanju in vzgoji. Izrazil je upanje, da bi bilo čim več pripomb iz skupnega stališča tudi upoštevanih.

Marjan Sturm
ORF

Naposled je podal nekaj misli Marjan Sturm. In se nazadnje ustavil pri zavračanju ožjega sodelovanja vodstva ZSO s Koroškim Heimatdienstom. Predvsem pa odmevom, ki so sledili.

Za volitve predsednika Manuela Juga je bilo oddanih 87 glasov od navzočih 88 delegatk in delegatov. En glas je bil neveljaven. Štirje glasovi so bili proti. Torej se je za predsenika izreklo 82 delegatk oz. delegatov.

Ana Blatnik
ORF

Medtem, ko so štiri osebe zapustili odbore ZSO, se je Ana Blatnik umaknila v ozadje.

Na občnem zboru je ZSO poskrbela za simultano prevajanje celotnega dogodka.