DVojezična gimnazija, zgrada
ORF
ORF
Izobraževanje

30 let dvojezične gimnazije v Borti

Dvojezična hrvaško-madžarska gimnazija v Borti na Gradiščanskem obhaja letos 30-letni jubilej. Zanimanje za večjezično izobrazbo narašča, številni absolventi so najboljši dokaz za kvaliteto izobraževalne ustanove, poudarja njena ravnateljica.

Leta 1957, torej pred 65 leti, je bila na osnovi člena 7 avstrijske državne pogodbe ustanovljena ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Za dobro polovico mlajša je dvojezična zvezna gimnazija v Borti na Gradiščanskem, ki je pred nedavnim praznovala 30-letni jubilej.

Forum4Burgenland Zsótér Zsoter Írisz Iris
ORF

Dvojezični hrvaško-madžarsko zvezno gimnazijo v Borti so odprli 9. septembra 1992. V prvem razredu je bilo tedaj 38 deklet in fantov. V aktualnem šolskem letu je vpisanih 274 mladih. Sprva je bila ustanova pod streho tamkajšnje glavne šole, nato v poklicni šoli, od leta 1995 ima gimnazija lastno poslopje. Ravnateljica Iris Zsoter govori o izredno razveseljivem jubileju in razvoju te dvojezične ustanove.

Pouk poteka v obeh manjšinskih jezikih, pojasnjuje ravnateljica.

Absolventke in absolventi gimnazije so dober dokaz za kvaliteto šole, ugotavlja ravnateljica, ki hoče zato v jubilejnem letu prirediti tudi srečanja sedanjih in nekdanjih dijakinj in dijakov.