GOSPODARSTVO

Uporaba besede Slovenija brez dovoljenja

Avstrijska poštna družba Österreichische Post je v začetku julija vstopila na slovenski trg in za to ustanovila hčerinsko družbo Express One Slovenia. Ker besedo Slovenija uporabljajo brez dovoljenja slovenske vlade, je gospodarsko ministrstvo s primerom seznanilo tržni inšpektorat, piše časnik Delo.

V register Ajpesa (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve) je registrirano podjetje Express One SI. Podjetje v javni rabi ne sme uporabljati ne poimenovanja Express One Slovenija ne angleške izpeljanke Slovenia, saj ni pridobilo dovoljenja vlade za uporabo imena Slovenija v firmi družbe, navaja časnik.

Poleg tega bi moralo v skladu z zakonodajo uporabljati naziv podjetja v obliki, v kakršni je vpisana v register. Lahko uporablja tudi skrajšano obliko imena, ki vsebuje vsaj sestavino, po kateri se ime družbe razlikuje od imen drugih družb, in oznako, za kakšno družbo gre, pri čemer mora biti tudi skrajšano ime vpisano v register.

Ministrstvo je zato po navedbah časnika s primerom hčerinskega podjetja avstrijske pošte seznanilo pristojni tržni inšpektorat. Če družba uporablja besedo Slovenija v nasprotju z zakonom o gospodarskih družbah ali pri svojem poslovanju ne uporablja firme v obliki, kot je vpisana v register, je to prekršek.

Zanj je zagrožena globa od 6000 do 30.000 evrov za veliko družbo, od 4000 do 20.000 evrov za srednjo družbo, od 1000 do 10.000 evrov za malo družbo, od 500 do 5000 evrov za mikro družbo in od 300 do 2500 evrov za odgovorno osebo družbe.