Izobraževanje

Zaključek ustne mature

Na dvojezičnih višjih šolah na Koroškem se v teh dneh zaključuje ustni del mature. Na Slovenski gimnaziji, na Dvojezični trgovski akademiji in na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru je in bo k zrelostnim izpitom nastopilo skupno 120 maturantk in maturantov.

Vračunana tudi zaključna ocena šolskega leta

2.651 maturantk in maturantov splošnih in poklicno izobraževalnih višjih šol na Koroškem opravlja letos zrelostni izpit. V ponedeljek je ministrstvo za izobraževanje objavilo rezultate pisnega dela centralne mature. Ti so zelo razveseljivi, le eden od 100 kandidatov nalog ni zaključil s pozitivno oceno. V predmetu nemščina je delež pozitivnih zaključkov celo 100-odstoten.

Ustni del mature zaključujejo v teh dneh. Kakor že pri preteklih dveh maturah so tudi tokrat vračunali zaključno oceno šolskega leta v oceno zrelostnega izpita. Kdor je imel najmanj trojko v zaključnem spričevalu in pri pisni maturi dosegel najmanj 30 odstotkov, je in bo dokaj sproščen, saj bo v vsakem primeru v maturitetnem spričevalu imel pozitivno oceno, tudi, če bi nastop pred komisijo pri ustnem izpitu spodletel.

120 maturantk in maturantov

Na dvojezičnih višjih šolah na Koroškem je letos k zrelostnim izpitom nastopilo skupno 120 maturantk in maturantov. Medtem, ko matura na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu (DTAK) in na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu še poteka, maturanti in maturantke Zvezne in zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu že nekaj dni praznujejo.

Zalka Kuchling
ORF

V obeh Kugyjevih razredih plapola bela zastava, pomeni, da so vsi uspešno zaključili zrelostni izpit. V razredu s težiščem na informatiki pa bodo trije kandidati lahko popravili spodrsljaje jeseni.

Ostali so maturitetna spričevala že dobili minuli ponedeljek na slavnostni valeti v Casineuumu v Vrbi in se že odpravljajo na maturitetno potovanje. Z njimi se veseli tudi ravnateljica Slovenske gimnazije Zalka Kuchling.

Eni že praznujejo, drugi še nastopajo

Medtem, ko se je za maturantke in maturante Slovenske gimnazije že začel verjetno najlepši čas v mladosti – eno poglavje so uspešno zaključili, novo, poklicno ali univerzitetno obdobje pa jih vsaj do jeseni še ne obremenjuje – morajo absolventi Dvojezične trgovske akademije na kolektivno praznovanje še malo počakati.

Hanzi Pogelschek
ORF

V dveh maturitetnih razredih je 40 kandidatov in kandidatk, nekateri so ta teden že uspešno opravili nastop pred komisijo. Zadnji kandidati in kandidatke pa imajo izpite šele v sredo in četrtek. Da je ustni del mature na DTAK na sporedu šele ta teden, ima predvsem organizatorične razloge, je pojasnil ravnatelj ustanove Hanzi Pogelschek.

Zaključna prireditev Višje šole v Šentpetru pod geslom Počrnelo sonce.
ORF

Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru pri Šentjakobu je bilo v zadnjem, 5. letniku letos vpisanih 20 dijakinj in en dijak. Ustna matura se je začela v torek, zadnji bodo ali so opravili zrelostni izpit v sredo. Kljub zahtevnemu obdobju v zadnjih dveh letih in v času priprav so se mladi dobro znašli, je ponosna ravnateljica izobraževalne ustanove Marija Olip.