POLITIKA

„Bi bil velikanski napredek“

Ministrstvo za pravosodje načrtuje temeljite spremembe na področju dvojezičnega sodstva. S tem je povezano postopno zaprtje okrajnih sodišč Železna Kapla, Borovlje in Pliberk, zato pa naj bi nastali t.i. dvojezični kompetenčni centri v Celovcu, Beljaku in Velikovcu. Društvo koroških slovenskih pravnikov govori o velikanskem napredku.

Okrajni sodišči Celovec in Beljak naj bi s 1. julijem prihodnjega leta uradovali v obeh deželnih jezikih, okrajno sodišče v Velikovcu bi dobilo dvojezične kompetence julija 2026, ker so potrebne prostorske adapcije. Gre torej za združitev sodišč in razširitev dvojezičnega sodstva na Koroškem.

V javnost je prišel tudi osnutek predloga, ki ga je namenilo Društvo koroških slovenskih pravnikov (DKSP) pravosodnemu ministrstvu. Prihodnji teden naj bi svoja stališča oddale tudi še krovne politične organizacije, nato naj bi skupni predlog šel na Dunaj.

Nenačrtovano je torej osnutek prišel v javnost predčasno, gre pa za delovni papir, poudarja odvetnik Rudi Vouk, predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov.

Deželni glavar Peter Kaiser (SPÖ) vidi osnutek za spremembo dvojezičnega sodstva kot začetek široke in temeljite diskusije.

Nobenega razumevanja za načrte pravosodnega ministrstva nima predsednik koroške ljudske stranke, deželni svetnik Martin Gruber, ki v prvi vrsti vidi rušenje podeželjske infrastrukture. Ljudska stranka je sicer koalicijski partner tako na zvezni ravni kot v deželi.

Svobodnjaška stranka (FPÖ) in stranka Team Kärnten načrtovanim spremembam nasprotujeta. Svobodnjaki v prvi vrsti odklanjajo širitev dvojezičnega sodstva, Team Kärnten pa utemeljuje svoje odklonilno stališče z argumentom uničevanja podeželjske infrastrukture. Glede dvojezičnosti na sodiščih pa predsednik stranke Gerhard Köfer meni, naj ostane vse pri starem, saj da je zgodovinsko tako zraščeno.

Društvo koroških slovenskih pravnikov ocenjuje odklonilno stališče omenjenih dveh strank kot „neroden manever“, ki bi naj zakril odklanjanje napredovanja pri uveljavljanju narodnostnih pravic.

Če bi strankama res šlo za dvojezično sodstvo, bi se morali za razširitev dvojezičnosti v okrajih Velikovec, Celovec in Beljak že zdavnaj zavzeti in zahtevati vrhu tega v smislu krepitve podeželjskega prostora dodatno tudi ohranitev sodišč v Pliberku, Železni Kapli in Borovljah, tako Društvo koroških slovenskih pravnikov v izjavi.

Koroška državnozborska poslanka zelenih Olga Voglauer v tiskovni izjavi osnutek pravosodne ministrice Alme Zadić (zeleni) pozdravlja, načrtovana reforma da bo sodstvo na Koroškem dodatno krepila.