POLITIKA

„Prvič izrecno zapisani jeziki narodnosti“

Tudi pogajanja dežel z zvezno vlado glede sporazuma 15a o jezikovni politiki v zgodnjem otroštvu so bila v presoji na konferenci deželnih glavarjev pretekli teden na Predarlskem. Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik, je izrecno pozdravil sporazum med zvezno vlado in deželami.

Gre za sporazum v skladu s členom 15a zveznega ustavnega zakona (B-VG) o osnovnem izobraževanju za vrtce v letih 2022/23 – 2025/27.

„S tem, ko so v sporazumu prvič izrecno zapisani jeziki vseh avstrijskih avtohtonih narodnostnih skupin, je zagotovljeno, da bodo ukrepi za spodbujanje jezikov narodnostnih skupin v prihodnje financirani ob upoštevanju okvirnih konceptov jezikovne pedagogike. To je prvi in bistveni mejnik nujne spremembe v avstrijski jezikovni in narodnostni politiki,“ je dejal predsednik SKS, župan Bernard Sadovnik (Enotna lista).

Sadovnik se v izjavi izrecno zahvaljuje vsem predsednikom vseh avtohtonih narodnih skupnosti, še posebej pa pristojni zvezni ministrici Susanni Raab (ÖVP) in koroškemu deželnemu glavarju Petru Kaiserju (SPÖ) ter vsem deželnim predstavnikom, ki so sploh omogočili ta prvi preboj.

S sklenjenim dogovorom da so bili izpolnjeni prvi koraki resolucije Koroškega deželnega foruma za dialog o trajnostnem zagotavljanju zgodnjega spodbujanja jezikovnih kompetenc v dvojezičnih in večjezičnih ustanovah za vzgojo in varstvo otrok, cilji jezikovne politike EU in prioritarne zahteve konference predsednikov vseh avtohtonih narodnih skupin.

„Na podlagi tega prvega koraka naj bi se zvezna vlada, dežele in občine v prihodnje še bolj zbližale in ustvarile pravne okvirne pogoje ne le za ohranjanje bogate jezikovne in kulturne dediščine Avstrije, temveč predvsem za izpolnjevanje novih zahtev sodobne evropske jezikovne in narodnostne politike. Z intenzivnim spodbujanjem jezikov narodnih manjšin, ki so tudi jeziki naših sosednjih držav, se bo Avstrija krepila tudi kot pomembna gospodarska lokacija in s tem ustvarila mladim perpsektive za prihodnost,“ zaključuje Bernard Sadovnik, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter podpredsednik Konference predsednikov vseh avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji.