Slovenska in koroška zastava.
ORF
ORF
POLITIKA

„Dejansko druga dežela kot pred leti“

Veleposlanik RS na Dunaju Aleksander Geržina je imel v svojem drugem mandatu v Avstriji v torek na Koroškem svoj uradni, spoznavni obisk. Kakor je po srečanju z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem (SPÖ) dejal Geržina, je Koroška danes dejansko druga zvezna dežela kot leta 2009, ko jo je prvič obiskal.

Sobivanje da je drugačno. Večina in manjšina se dojemata drugače, kot sta se še pred leti. In to je nekaj, kar je seveda zelo razveseljivo, je dejal veleposlanik Geržina. Vendar je spomnil tudi na pravice, zajamčene v Avstrijski državni pogodbi (ADP).

Slovenski veleposlanik Aleksander Geržina na obisku na Koroškem.
ORF

Skupna prizadevanja za ustalitev in nadaljevanje dobrih sosedskih odnosov med deželo Koroško in Republiko Slovenijo so bila v žarišču, ko je imel slovenski veleposlanik na Dunaju Aleksander Geržina v svojem drugem mandatu v Avstriji v torek na Koroškem svoj uradni spoznavni obisk. Deželna tiskovna služba v svojem poročilu med poglavji v pretresu navaja pomen mirovnih prizadevanj v luči vojne v Ukrajini, nadalje kulturo spominjanja, pospeševanje jezikov v zgodnjem otroštvu in dvojezično sodstvo.

Dvojezično predšolsko vzgojo in sodstvo je veleposlanik Aleksander Geržina še posebno podčrtal, ko je po uradnem srečanju spregovoril na sedežu generačnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu. Že tiskovna služba navaja, da je deželni glavar Peter Kaiser informiral slovenskega veleposlanika o poteku pogajanj z zvezno vlado glede dogovora 15-a, ki zadeva jezikovno vzgojo v zgodnjem otroštvu. Dežela pa si prizadeva za vključitev maternih jezikov na področju elementarne pedagogike. Kar zadeva dvojezično sodstvo, so po oceni deželnega glavarja Kaiserja sobesedniki na dobri poti, da bo uspel dogovor v soglasju s slovensko narodno skupnostjo, piše deželna tiskovna služba.

Slovenski veleposlanik Aleksander Geržina na obisku na Koroškem.
ORF

Veleposlanik Geržina je imel v svojem drugem mandatu v Avstriji v torek na Koroškem svoj uradni spoznavni obisk, vendar sta se, kakor je poudaril, z deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem že prej ob različnih priložnostih srečala. V torek sta Geržina in Kaiser govorila o sodelovanju tako med Avstrijo in Slovenijo, kakor med deželo Koroško in Republiko Slovenijo. To sodelovanje da je večplastno, je pestro, je večdimenzionalno.

Kakor je v izjavi za medije na sedežu generalnega konzulata RS v Celovcu povedal Geržina, se je klima na Koroškem od postavitve dvojezičnih napisov zelo spremenila. Tega sicer takrat ni pričakoval, vendar je bil to ključen vidik, zakaj je podprl kompromis, prav vidik drugačne Koroške, ki so jo imeli pred očmi. To je bil širši okvir, je poudaril veleposlanik RS na Dunaju Aleksander Geržina. Še v obdobju prvega mandata veleposlanika RS na Dunaju (2009-2013) je bil Geržina soudeležen pri iskanju dogovora o dvojezičnih krajevnih napisih in naposled memorandumu leta 2011.

Slovenski veleposlanik Aleksander Geržina na obisku na Koroškem.
ORF/MP

Kakor je dejal, je Koroška danes dejansko druga zvezna dežela kot leta 2009, ko jo je prvič obiskal. To sobivanje je drugačno. Večina in manjšina se dojemata drugače, kot sta se še pred leti. In to je nekaj, kar da je seveda zelo razveseljivo. Okvirov in izhodišč za to, da se desetletja stare zahteve uresničijo, je več kot dovolj.

Veleposlanik RS na Dunaju Aleksander Geržina in deželni glavar Peter Kaiser sta se v torek osredotočila na dve področji, ki zadevata življenje slovenske narodne skupnosti. Eno da je vprašanje dvojezičnega sodstva, drugo je dvojezična oskrba otrok v vrtcih in jaslih.

Pri pogovoru veleposlanika in deželnega glavarja so bili po navedbah deželne tiskovne službe navzoči še generalni konzul RS v Celovcu Anton Novak, direktor urada koroške deželne vlade Dieter Platzer in šefica protokola Christiane Ogris.