Nužej Tomaier
ORF
ORF
KULTURA

Pred podelitvijo Tischlerjeve nagrade

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) bosta v soboto s podelila 43. Tischlerjevo nagrado dolgoletnemu tajniku KKZ Nužeju Tolmaierju za življenjsko delo na kulturnem in narodopisnem področju. Z najvišjim odlikovanjem se mu bosta organizaciji zahvalili za njegovo delo in angažma za kulturni razvoj med koroškimi Slovenci, ki je presegel službene obveznosti.

Nužej Tomaier
ORF

Srce Nužeja Tolmaierja bije za kulturo, odkar zna misliti. Rojen med drugo svetovno vojno v izgnanstvu v nemškem taborišču Frauenaurach so po vrnitvi na Radiše bili petje, branje in igra že v otroštvu pomemben del v Tolmaierjevem vsakdanu in tako je že v mladih letih bil aktiven pri domačem Slovenskem prosvetnem društvu Radiše kot pevec in igralec.

Tischlerjevo nagrado NSKS in KKZ podeljujeta osebnostim za njihove zasluge za ohranitev slovenske kulturne, jezikovne in narodne identitete.

Službo pri KKZ je nastopil leta 1966

Kot tajnik KKZ je vedno bil blizu ljudem, ker je znal poslušati hitro spoznal, kaj je pomembno za razvoj kulture in ohranitev materinščine. na prvem mestu je bilo prav gotovo delo z mladimi. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil glavni motor, da sta v sklopu Koroške dijaške zveze (KDZ) nastali skupini Oder in lutke mladje, s tem pa je bil položen temelj za racvet otroške in mladinske lutkovne in gledališke dejavnosti na Koroškem, ki ji ni para. Med lutkarji prve ure je bila tudi Marta Stadler rojena Rutar.

Nužej Tomaier
ORF

Posebna srčna zadeva je za Nužeja Tolmajerja narodopisje. Zanj je vedno veljalo: „vse kar je zapisano je tudi nekaj vredno.“ Še preden je tudi po njegovi zaslugi bil ustanovljen narodopisni inštitut Urban Jarnik je Tolmaier za dokumentiranje slovenske kulturne dediščine na koroškem navdušil številne izvrstne strokovnjake. Med drugim tudi etnologinjo in slavistko Herto Maurer Lausegger.

Nužej Tomaier
ORF

Na narodopisnem področju je na pobudo Tolmaierja nastalo ogromno publikacij. V seriji pričevanj „Tako smo živeli“, ki jo je uredila Marija Makarovič, je zapisana celotna zgodovina koroških Slovencev. Dokumentirano ohranjeno pred pozabo je tudi notno gradivo po zapuščinah Franceta Cigana, Antona Nageleta in Milke Hartman.

Nužej Tomaier
ORF

Nužejev opus je zelo obsežen. Njegovo dragoceno delo cenijo kulturniki od Podjune do Zile. Nužej Tolmajer je vedno bil med ljudmi, in pozna južnokoroške vasi, včasih tudi bolje kot domačini sami, se številnih obiskov na Zili spominja Milka Kriegl iz Zahomca.

Nužej Tomaier
ORF

Tudi Nužej Tolmaier sam je zelo ponosen, da mu bosta NSKS in KKZ vročila letošnjo Tischlerjevo nagrado.

Nužej Tomaier
ORF

Po vsem, kar je uresničil, pa letošnji prejemnik Tischlerjeve nagrade še ne misli na počitek. Veliko bi še rad zbral, spisal, predvsem pa si želi, da bi ostala slovenščina na Koroškem še dolgo živa.