KRONIKA

Koper, Piran, Izola, Ankaran: Slovenska Istra

Koprski občinski svet je s 26 glasovi za in enim proti dal soglasje k sklepu koordinacije županov Pirana, Izole, Kopra in Ankarana, da se ime „Slovenska Istra“ vključi v slovenski pravopis kot uradno lastno ime za območje omenjenih štirih slovenskih obmorskih občin.

„Slovenska Istra“ v pravopis

Proces standardizacije poimenovanja tega prostora je sprožila prav koprska občina. Kot so že leta 2019 ugotavljali na mestni občini Koper, že leta spremljajo nihanje v poimenovanju tega prostora. V zadnjih desetletjih se je tako uporabilo različna imena, kot so Slovensko primorje, Primorje, Koprsko primorje, Koprsko, Slovenska Istra, slovenska Istra, Istra, Slovenska obala, slovenska Obala, Obala.

Podpora stroke

Iz študije oz. elaborata, ki je bil podlaga za sklep koordinacije županov, izhaja, da si je geografska stroka danes dokaj enotna v podpori poimenovanja Slovenska Istra. Analiza različnih kontekstov kaže, da se poimenovanja za to območje danes razlikujejo najbolj glede na kraj bivanja, generacijsko pripadnost in družbeno področje rabe.

Slovenski pravopis
rtvslo.si

Na določenih družbenih področjih pa je razvidna potreba po uradnem poimenovanju območja, ki mora biti natančno opredeljeno. Pri tem se na osnovi analiz kaže ime Istra ali Slovenska Istra kot ime z najdaljšo tradicijo in ime, ki tudi danes nosi dovolj vsebine, da se prebivalci s tako poimenovanim območjem poistovetijo, tudi ko se imenujejo kot prebivalci tega območja.

Pri tehtanju med obema izrazoma je prevladalo mnenje, da je kljub nihanju v rabi tako enega ali drugega poimenovanja očitnejša potreba po natančni opredelitvi območja in poimenovanju območja z lastnim imenom. V teh primerih ni dovolj ime Istra, ki se nanaša na celoten polotok ali se je vsaj v preteklosti nanašalo na hrvaški del Istre, pač pa se tu dokaj dosledno pojavlja ime Slovenska Istra.

Postopke za prijavo poimenovanja Slovenska Istra na Komisijo za standardizacijo in Pravopisno komisijo pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti bo vodilo Znanstveno raziskovalno središče Koper.