VERA

Župnijski sveti pomembni za pastoralo

Volitve župnijskih svetov so eden najpomembnejših projektov katoliške cerkve, poudarja krški škof Jože Marketz. Volitve župnijskh svetov 20. marca 2022 so izraz pestrega oblikovanja farnega življenja, poudarja govornica konference župnijskih svetov Klaudia Achleitner.

V petek je škof Jože Marketz, v Avstrijski škofovski konferenci pristojen za področje „pastorala, kateheza in evangelizacija“, skupaj z govornico konference župnijskih svetov (Konferenz der österreichischen Pfarrgemeinderatsreferent/innen) Klaudijo Achleitner vabil na spletno novinarsko konferenco s pogledom na volitve župnijskih svetov v skupno 3.000 farah v Avstriji.

Odsev ozračja je anketa, izvedena med 28.000 članicami in člani župnijskih svetov. Poudarek je bil na vseavstrijski izmenjavi. Oba, Klaudia Achleitner in škof Jože Marketz, sta ponazorila pomen župnijskih svetov za pastoralo.

S tem povezano je preverjanje ciljev in iskanje odgovorov, kaj bo treba postoriti v župnijah. S pogledom na zgodovino je škof Marketz poudaril, da se je projekt začel sinodalno. Cerkev niso le duhodvniki, treba je bilo določiti vlogo moških in žensk v katoliški cerkvi. Takšna razmišljanja so vodila do ustanovitve župnijskih svetov.

Ko je začelo primanjkovati duhovnikov, so prevzeli vedno več vlog. Sedaj da smo na prelomnici in novi župnijski sveti bodo prevzeli posebno odgovornost pri sooblikovanju. In tudi to je v hitro spreminjajočem se svetu pomembno, da preverimo, ali je delovanje še v soglasju s cilji, tako škof Jože Marketz.

Do 30 moških in žensk, odvisno od velikosti krajevne cerkve, je v enem gremiju. Funkcije so častne, je dimenzije župnijskih svetov ponazorila Klaudia Achleitner. Za vsako osebo v ozadju deluje do deset oseb. Priprave so dolgotrajne, se začnejo že jeseni prejšnjega leta. Volitve so izraz pestrega oblikovanja farnega življenja.

Ena velikih nalog župnijskih svetov je delovanje v središču, z vključevanjem ljudi v vsej pestrosti – tudi ljudi, ki so mogoče na obrobju. Klaudia Achleitner je predstavila rezultate ankete.

Operativno delo v župniji in oblikovanje prostora za živeto krščanstvo sta ključni temi. Ustvarjanje pogojev za srečevanja je za mnoge zelo pomembno. Do izraza prihaja, odkar je življenje zaznamovano s koronavirusom. Poudarja tudi, da se bo pomen župnijskih svetov v prihodnje še povečal.

Kot škof Jože Marketz rezultate ankete sprejema tudi kot pričakovanja, naslovljena na vodstvo cerkve. Gre za sooblikovanje družbe in tej odgovornosti cerkev nikoli ne sme zanemarjati.

Volitve župnijskih svetov pa označuje za enega najpomembnejših projektov katoliške cerkve, kar je katoliškim vernicam in vernikom za Slovenski spored ORF poudaril tudi v materinščini.

2. februarja 2022 bosta minili dve leti, ko je bil Jože Marketz na svečnico leta 2020 posvečen za 66. krškega škofa. V okviru poletnega zasedanja avstrijskih škofov junija lani je Marketz prevzel odgovornost za tematsko področje „pastorala, kateheza in evangelizacija“.