Državni zbor Republike Slovenije v Ljubljani.
www.dz-rs.si
www.dz-rs.si
POLITIKA

Novela o posebnih pravicah manjšin

Slovenski državni zbor je v četrtek na izredni seji s 44 glasovi za in 33 proti potrdil novelo zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja. Novela na novo določa raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom.

Osnovni razlog za spremembo zakona je slediti spremembam v praksi v manjšinskem šolstvu v Sloveniji ter zagotoviti večjo kakovost šolstva v italijanskem učnem jeziku na Obali.

Učitelji morajo opraviti dodaten preizkus znanja

Predlagane spremembe so po navedbah predlagateljev plod analize obstoječega stanja ter pripomb ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol z italijanskim učnim jezikom. Novela prinaša dve novosti. Tako določa, da morajo učitelji, ki v šolah z italijanskim učnim jezikom poučujejo slovenski jezik in druge tuje jezike, uspešno opraviti preizkus znanja italijanskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvirja Sveta Evrope.

Novela bo šolam omogočila kakovostnejše izvajanje dela

Poleg tega se zvišuje raven znanja italijanskega jezika za strokovne, administrativne, tehnične, računovodske in druge delavce in način preverjanja ravni znanja. Zahtevana raven je odvisna od specifik delovnega mesta. Tam, kjer živita madžarska in italijanska narodna skupnost je prvi jezik materni jezik oz. italijanščina ali madžarščina, drugi jezik je pa jezik okolja, kar pomeni slovenski jezik, ostalo pa so tuji jeziki. Novela bo šolam z italijanskim učnim jezikom omogočila še kakovostnejše izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki je po mnenju predlagateljev ključen dejavnik za njihov nadaljnji obstoj in razvoj. Šole z italijanskim učnim jezikom naj bi tako postale enakopravne in enakovredne slovenskim šolam s slovenskim učnim jezikom.