SODIŠČE

PC v državni upravi v neskladju z ustavo

Slovensko ustavno sodišče je presodilo, da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi uvajal pogoj preboleli ali cepljeni, v neskladju z ustavo. Ustavni sodniki so ugotovili, da je pogoj PC primerljiv z uvedbo obveznega cepljenja, kar pa bi bilo treba urediti v skladu z zakonom o nalezljivih boleznih.

Policijski sindikat Slovenije, pobudnik ocene ustavnosti in zakonitosti vladnega odloka, je odločitev ustavnega sodišča označil za zmago pravne države. Po besedah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika odločitev ustavnega sodišča nikakor ne pomeni, da ta ukrep ne bi bil koristen. „Najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro,“ je poudaril.

Odločbo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti trem. Sodišče se s to odločbo ni opredelilo do vprašanja, ali bi bil presojani ukrep, če bi bil odrejen na ustrezni zakonski podlagi, ustavno dopusten z vidika načela sorazmernosti in načela enakosti pred zakonom.

Ustavno sodišče je opozorilo tudi, da izpodbijana določba 10.a člena odloka ne omogoča primerjave s pogojem PC, kot je uveden v Avstriji, saj je avstrijski zakonodajalec sprejel zakon, s katerim je ustvaril izrecno in posebno zakonsko podlago za sprejemanje tovrstnih pogojev. Poleg tega je avstrijska ureditev tudi po vsebini bistveno drugačna, kot je bila izpodbijana slovenska ureditev.

V Avstriji se s pogojem PC omejuje predvsem določeno javno življenje, v Sloveniji pa je bil pogoj PC uveden z ukrepom izvršilne veje oblasti in izključno za dostop do dela, in še to samo za zaposlene v državnih organih, so še zapisali v obrazložitvi odločbe.