PROMET

Potrjeno sofinanciranje dokumentacije

Medtem ko je izdelava projektne dokumentacije za odsek tretje razvojne osi od Velenja do Slovenj Gradca že nekaj časa v teku, deli te ceste pa se tudi že gradijo, je služba slovenske vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v sredo odobrila sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije.

Izdelava je vredna 16,7 milijona evrov, od tega znaša delež evropskih sredstev v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 skoraj 11 milijonov evrov.

2. odsek severnega dela 3. razvojne osi

Medtem se je na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem gradnja hitre ceste že začela na območju Gaberk in Jenine, saj projektiranje in gradnja odseka poteka po delih. V teku je tudi iskanje gradbincev za nekatere druge dele odseka.

Se pa gradnja še ni začela na odseku predvidene hitre ceste med Šentrupertom, kjer se bo severni del tretje razvojne osi navezal na obstoječi avtocestni križ, in Velenjem, saj postopki za ta odsek niso še tako daleč. Ne glede na to pa je načrt Darsa, da tretjo razvojno os od Šentruperta do Slovenj Gradca zgradi do konca leta 2027.

Navezava lokalnih središč na razvojne povezave

Kot še navajajo na vladni službi, bo z izgradnjo nove hitre ceste doseženih več ciljev, med drugim navezava pomembnih lokalnih središč na ustrezne razvojne povezave, povezovanje gospodarskih območij z zanesljivo in moderno cestno povezavo na TEN-T omrežje in razvoj gospodarstva. Z gradnjo hitre ceste se bo izboljšala kakovost potovanj, naložba prinaša razbremenitev sedanjih prometnic in izboljšanje prometne varnosti.