Politika

„Na glavo postavljen princip“

Društvo stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov da je nadaljnje podržavljanje manjšinske politike, kritizira predsednik Zbora narodnih predstavnikov Nanti Olip in jo zato odklanja. Nujno potrebna pa da je koordinacija znotraj narodne skupnosti.

Člani Zbora narodnih predstavnikov so se na svoji zadnji seji odklonilno opredelili do ustanovitve društva stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov in govorijo o nadaljnjem podržavljanju manjšinske politike. Sosvet da je svetovalni organ, ki je imenovan od zveznega kanclerja in ne zastopniški organ narodne skupnosti, zato da mu manjka neposredna demokratična legitimacija.

Nanti Olip
ORF

Predsednik Zbora narodnih predstavnikov (ZNP) Nanti Olip ugotavlja, da sedaj ustanovljeno društvo ni nič novega, temveč da so podobni poskusi ustanovitve konference predsednikov in podpredsednikov sosveta znani že iz preteklosti.

ZNP, najvišji gremij Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), predlaga poživitev stalnega ožjega koordinacijskega odbora, v katerem so s predsedniki zastopane politične in stanovske predstavniške organizacije koroških Slovencev. Te bodo v naslednjih dneh dobile informativno pismo s prošnjo za odziv.