Na podelitvi odlikovanj dežele Koroške je veliki zlati častni znak prejel slavist Gerhard Neweklowsky.
ORF
ORF
ZNANOST

Slavist Neweklowsky odlikovan

Veliki častni znak dežele Koroške je v sredo v dvorani zrcal na sedežu koroške deželne vlade v Celovcu prejel upokojeni univerzitetni profesor, jezikoslovec in slavist Gerhard Neweklowsky.

Ob svojih funkcijah, med drugim kot dolgoletni ordinarij za slovansko jezikoslovje na unverzah v Celovcu in na Dunaju, je Neweklowsky na svojem znanstveno-raziskovalnem področju objavil nad 20 knjig in več kot 300 znanstvenih publikacij v številnih mednarodnih revijah, zbornikih in drugih strokovnih glasilih.

Veliki častni znak dežele Koroške je torej prejel kot eden najpomembnejših predstavnikov avstrijske slavistike.

Na podelitvi odlikovanj dežele Koroške je veliki zlati častni znak prejel slavist Gerhard Neweklowsky.
ORF

Pobudo je dala Herta Maurer-Lausegger

Pobudo za njegovo počastitev je dala slavistka in etnologinja Herta Maurer-Lausegger. Ko je Gerhard Neweklowsky obhajal 14. aprila letos svoj 80. rojstni dan, je Herta Maurer-Lausegger skupaj s podjetjem ARTIS pripravila dokumentacijski portret „Gerhard Neweklowsky. Mein Leben für die Slawistik“.

Na podelitvi odlikovanj dežele Koroške je veliki zlati častni znak prejel slavist Gerhard Neweklowsky.
ORF

Med zadnjima monografijama, ki jih je dal Neweklowsky na svetlo, je bila leta 2013 tista o ziljskem slovenskem narečju „Der Gailtaler slowenische Dialekt“.