Slovenska gospodarska zveza SGZ.
logotip
logotip
GOSPODARSTVO

Povezovalni člen med regijami

Koroška delegacija gospodarstvenikov je v organizaciji Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu na dvodnevnem obisku na Južnem Tirolskem. V sklopu poglabljanja gospodarskega sodelovanja med Koroško in Južno Tirolsko so se Korošci srečali tudi s predstavniki Trgovinske zbornice Bozen.

SGZ Benjamin Wakounig
ORF

„Tokrat smo si izbrali lesarsko industrijo“

Odkar je Slovenska gospodarska zveza (SGZ) v Celovcu pred petimi leti podpisala s Trgovinsko zbornico IHK Bozen, se je sodelovanje med Koroško in Južno Tirolsko bistveno poglobila, ugotavlja predsednik SGZ Benjamin Wakounig. Z rednimi srečanji se partnerstvo obeh regij še poglablja – tako je lani Koroško obiskala delegacija južnotirolskega gospodarstva, v četrtek in petek pa je na obisku na Južnem Tirolskem koroška delegacija, ki jo vodi Benjamin Wakounig. Tokratna osrednja tema obiska je lesna industrija, ki ima v gostiteljski regiji posebno zanimivo in pomembno mesto, ugotavlja Wakounig.