fuen
Petar Tyran
fuen.org
POLITIKA

Za vseevropski standard zaščite

Letni kongres Federalistične unije evropskih narodnosti (FUEN) je bil letos v Trstu. Na njem so ob preteklem koncu tedna podkrepili zahtevo po sprejetju vseevropske pravne norme za izboljšanje pravnega položaja avtohtonih narodnih skupnosti v Evropi.

FUEN je največja krovna organizacija avtohtonih narodnih in jezikovnih skupnosti v Evropi in združuje več kot 100 organizacij iz 35 držav. Ustanovni kongres FUEN je bil leta 1949, leta 1956 se je včlanil Narodni svet koroških Slovencev (NSKS), leta 2012 pa še Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS). Podpredsednica FUEN je Angelika Mlinar.

Delegatke in delegati 61 manjšin iz dvajsetih držav

Lani je letni kongres FUEN zaradi pandemije potekal le po spletu, toliko večje je bilo veselje, da so se letos lahko srečali in diskutirali v živo. Kongresa v hotelu Savoia Excelsior v Trstu se je udeležilo 140 delegatk in delegatkov 61 manjšin iz dvajsetih držav.

V resoluciji so vnovič zahtevali sprejetje vseevropske pravne norme za izboljšanje pravnega položaja avtohtonih narodnih skupnosti v Evropi. Razočaranje, da je Evropska komisija zavrnila državljansko pobudo Minority Safe Pack (MSPI) in ne bo predlagala nadaljnjih pravnih aktov, ki bi zasidrali manjšinske pravice na ravni Evropske unije, čeprav je pobudo podprlo več kot milijon ljudi, je sicer veliko, zadnja beseda pa da še ni dorečena, poudarja podpredsednica FUEN Angelika Mlinar.

Kongres FUEN v Trstu.
fuen.org
Kongresa se je udeležila tudi ministrica RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Raven pravne zaščite narodnih in jezikovnih skupnosti v posameznih državah je slej ko prej zelo različna, To velja tudi za izobraževanje v materinskih jezikih, je pokazala razprava o različnih manjšinskih šolskih stvarnostih na panelu, posvečenem orisu evropskih manjšinskih izobraževalnih modelov. Evropski zakonski okvir za področje manjšinskega šolstva mora biti fleksibilen in po potrebi dovoliti izjeme od ustaljenih splošnih pravil v posameznih državah.

Kongres FUEN v Trstu.
fuen.org
Matic Germovšek-Žnidaršič in Angelika Mlinar v Delovni skupnosti za slovanske manjšine.

Narodne manjšine ne ogrožajo večinskih narodov, prav nasprotno: so razlog za dodano vrednost in razvojne priložnosti, še posebej na obmejnih območjih, so soglašali udeleženci kongresa FUEN. Manjšinske pravice so človekove pravice, zato je treba v razpravo o prihodnosti Evrope vključiti tudi vprašanje zaščite manjšinskih pravic in doseči vseevropsko primerljive standarde, ključno zahtevo kongresa povzema podpredsednica Angelika Mlinar.

Poleg glavne resolucije o prihodnosti narodnih skupnosti v Evropi so na pobudo članov na kogresu FUEN sprejeli še pet drugih resolucij, ki se nanašajo na specifičnime težave in problematike narodnih skupnosti v posameznih regijah, od Turkov na Rodosu do nasilja nad Romi.

Podpredsednica zveze Angelika Mlinar je podelila nagrado FUEN, ki jo od leta 2019 namenjajo posameznikom, ki so se s svojim delom posebno izkazali na področju sodelovanja z manjšinami. Letošnji prejemnik je Fernand de Varennes, posebni poročevalec Združenih narodov (ZN) za vprašanja manjšin.

Delegati pa so določili tudi termin za evropsko nogometno prvenstvo narodnih skupnosti. Europeada 2020 bi morala že lani gostovati na Koroškem, tudi termin letos vigredi ni držal, novi termin za Europeado je sedaj od 25. junija do 3. julija 2022.