POLITIKA

Zaščitni ukrepi „le malo učinkoviti“

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) je objavil stališče k 5. poročilu Republike Avstrije k Okvirni konvenciji o zaščiti narodnih manjšin Sveta Evrope. Skoraj petdeset strani obsegajoče stališče je za Narodni svet pripravil predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov (DSKP), odvetnik Rudi Vouk.

V zvezi z udejanjenjem Okvirne konvencije ugotavlja Vouk, da so doslejšnje dejavnosti Avstrije le malo učinkovite. Objave na svetovnem spletu da ne pomenijo, da cilje konvencije aktivno podpira. Ni znano, da bi se katerokoli sodišče ali urad v zvezi z odločitvami, ki zadevajo narodnostne teme, skliceval na Okvirno konvencijo. Ravno to – namreč dejansko upoštevanje v praksi – pa da je cilj konvencije. Tudi priporočil ministrskega komiteja za takojšnje ukrepe da Avstrija ni uresničila.

Sicer obravnava stališče vsa relevantna področja narodnostne politike – od krajevnih napisov preko uradnega jezika in šolstva do reforme zakonov in zastopstva, denimo sosveta. Stališče je NSKS poslal Uradu zveznega kanclerja na Dunaju ter svetovalnemu odboru v Strasbourgu.