POLITIKA

„Hiter postopek gotovo ni koristen“

Na dnevnem redu seje deželnega zbora je v četrtek poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Zastopniške organizacije tokrat niso bile povabljene v ustavni odbor k posvetu, da bi oddale svoja stališča. Predsednik sosveta Bernard Sadovnik za to nima prave razlage, meneč, da hiter postopek gotovo ni koristen.

Ob 9. uri zjutraj se je v četrtek začela seja koroškega deželnega zbora. Po aktualni uri, ki je tokrat bila namenjena „pravičnosti za ljudi, ki potrebujejo nego in za zaposlene na področju zdravstvene nege“ so deželnozborski poslanci in poslanke razpravljali o računskem zaključku za leto 2020. Pod točko 8 pa je na dnevnem redu tudi razprava o poročilu o položaju slovenske narodne skupnosti.

Debate s predstavniki organizacij ni bilo

Poročilo dokumentira udejanjanje nacionalnega in mednarodnega manjšinskega prava in objavlja statistične podatke s področja otroškega varstva, izobrazbe, glasbene šole ter pospeševanja kulturnih in športnih organizacij narodne skupnosti ter navaja finančne podpore, ki jih je bila deležna skupnost. V skladu z ustavo dežele Koroške mora deželna vlada predložiti poročilo deželnemu zboru letno, najpozneje do 30. junija. Običajno je pred razpravo v plenumu tudi debata v pristojnem pododboru, pri kateri lahko podajo svoja stališča tudi predstavniki zastopniških organizacij koroških Slovencev.

„Pripombe so vedno obrodile sadove“

Da tega letos ni bilo, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik, ki je tudi predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost pri Uradu zveznega kanclerja, nima prave razlage in meni, da takšen hiter postopek gotovo ni koristen. Tudi v zastopniških organizacijah zbirajo pravna mnenja in stališča, o katerih meni, da bi bilo smiselno jih posredovati deželni politiki.