POLITIKA

Dva projekta Caritas za mlade brezposelne

Namestnica deželnega glavarja, finančna referentka Gaby Schaunig (SPÖ) in referentka za integracijo, deželna svetnica Sara Schaar (SPÖ) sta kot vidni predstavnici dežele podprli dobrodelno ustanovo Caritas na Koroškem, za katero je ravnatelj Ernst Sandriesser postavil v žarišče dva projekta za vključevanje mladih brezposelnih.

„brücken.werk“

Projekt „brücken.werk“ se napaja z denarjem dežele in evropskega socialnega sklada ESF. Vključijo se lahko mladi od 18. do 25. leta v težkih življenjskih razmerah, s pomanjkljivo izobrazbo in migracijskim ozadjem. Iz odpadkov izdelujejo nove izdelke, kot so stoli iz starih pnevmatik. Usmerjeno, sočutno in trajnostno da vključuje projekt „brücken.werk“ mlade ponovno v družbeno življenje.

Na predstavitvi je finančna referentka Gaby Schaunig opozorila, da vodi brezposelnost v izolacijo, izključevanje iz družbe v krog, ko postane sobivanje v družbi nepremostljiva ovira.

Deželna svetnica Sara Schaar, ki je pristojna tudi za okoljska vprašanja, je naklonjena vidikom trajnosti in je povabila morebitne zainteresirane, da se zavedajo svojih sposobnosti.

„grown.care“

Drugi projekt „grown.care“ pa je vrtnarski, v katerem ženske in moški najdejo po nekaj ur zaposlitve. Finančno ga podpira fundacija koncerna Flex Althofen. Pridelano zelenjavo uporabijo v dnevnem centru za brezdomce „Eggerheim“ in v gostinskem lokalu „Magdas“.

Ravnatelj Caritas na Koroškem Ernst Sandriesser v obeh projektih prepoznava pripravljenost ljudi, da se zaposlijo ob ustreznem strokovnem spremstvu.