POLITIKA

Na nekaterih področjih „popoln zastoj“

Odvetnik Rudi Vouk, predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov (DKSP), je objavil stališče o nedavno predstavljenem poročilu dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti.

„Pozitivno se omenja povišanje finančnega pospeševanja, prav tako (čeprav še ne izvedene) sklepe občinskih svetov v Šentjakobu v Rožu in v Bistrici v Rožu za dodatne dvojezične krajevne napise. Prav tako pozitivno je omenjeno, da so nekateri manjkajoči kažipoti, na katere smo opozorili v zadnjem stališču, medtem bili postavljeni“, piše Rudi Vouk v stališču DKSP.

Potem Vouk kot negativno izpostavlja naslednje: "Na področju slovenščine kot uradni jezik ni nobenih izboljšav in tudi nikakršnih prizadevanj za izboljšanje situacije“. In dodaja: „Posebno negativno bode v oči, da na področju dvojezičnega izobraževanja vlada popoln zastoj, čeprav se že leta dolgo opozarja, da so potrebne reforme.“ Za bistvena področja, kot dvojezični otroški vrtci, dvojezična popoldanska oskrba, pedagogika prostega časa itd., je pristojna dežela.

Odvetnik Rudi Vouk izrecno omenja še dve točki glede mednarodnopravnih obveznosti, kot pomanjkljivo pa omenja, da bo poročilo 22. julija obravnaval deželni zbor, ne da bi slovenske zastopniške organizacije poprej bile sploh slišane.