Politika

„Čas, da besedam sledijo dejanja“

Pred 10 leti, 6. julija 2011, je bila sklenjena novela Zakona o narodnih skupinah s tako imenovanim kompromisom o krajevnih tablah. Hkrati je bilo koroškim Slovencem obljubljeno, da bo „brez odlaganja“ prišlo do nadaljnje novele Zakona o narodnih skupinah, opominja v tiskovnem sporočilu Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice in ugotavlja, da iz te obljube doslej ni bilo nič.

Če Avstrija priznavanje k narodnim skupinam v smislu 2. odstavka 8. člena Zveznega ustavnega zakona in Evropskih konvencij za manjšinsko zaščito, ki jih je podpisala, jemlje resno, potem da za vlado leta 2021 ne bi smel biti problem uvesti korake, kot so poziv občinam, postaviti dvojezične krajevne napise v vseh tistih krajih, ki jih leta 2011 samo zaradi tega niso upoštevali, ker so imeli manj kot 31 prebivalcev.

Razen tega naj občine dvojezične napise predvidijo tudi za vse tiste kraje, ki imajo približno podoben delež slovenskega prebivalstva, kot pred kratkim sklenjeni kraji Sele v občini Žitara vas in Sveče ter Mače v občini Bistrica v Rožu.

Iniciativa nadalje zahteva odpravo po njihovem mnenju absurdne ureditve pogojevanja z bivališčem glede uradnega jezika v Dobrli vasi in v Škocjanu in nadalje pričakuje poziv Dunaja okrajnim sodiščem v Celovcu, Beljaku in Velikovcu, da naj takoj dopustijo postopke tudi v slovenščini, kar da to Zakon o narodnih skupinah dopušča, dodaja v tiskovnem sporočilu iniciativa SKUP.

„Čas je namreč, da besedam končno sledijo dejanja, kot dokaz, da je izboljšanje manjšinske zaščite na Koroškem mišljeno resno. 50 let po Ortstafelsturmu, 20 let po odločitvi Ustavnega sodišča in 10 let po memorandumu namreč ni dovolj samo diskutirati o novi ureditvi. Potrebni so takojšnji ukrepi,“ piše v tiskovni izjavi.